بایگانی بخش مفاهیم و تعاریف

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۲ -

مفاهیم و تعاریف

مقدمه:پیشرفتهای سریع و روزافزون علوم، خصوصا علـوم پزشـکی و تغییر و تحولات مستمر در اقدامات پیشگیری تا نوتوانی بیماران، نیاز به بازنگری در اهداف غائی تعلـیم و تربیـت بخصـوص آمـوزش پزشکی را بـه شدت مطرح سـاخته اسـت. آینده ایران نیازمند افرادی است که بتوانند بصورت خلاقانه و گروهی به حل مسائل کشور بپردازند. رسالت دانشگاههای کشور برای شناسایی، هدایت و پرورش استعداد‌های علمی دانشجویان بر کسی پوشیده نیست. به علاوه، دانشگاههای علوم پزشکی به عنوان متولیان سلامت جامعه، نقش مضاعفی را در توسعه پایدار بر عهده دارند؛ از یک طرف بایستی نیروی انسانی و دانش مورد نیاز در بخش سلامت را تولید کنند و از طرف دیگر، مدیران شایسته‌ای را برای رهبری نظام سلامت و همسو سازی حرکتها و تصمیم گیری‌های این نظام با جهت گیری کلی توسعه در کشور عرضه نمایند. متاسفانه دانشگاههای علوم پزشکی برنامه‌ای برای پرورش مهارت حل مساله و کار تیمی در نظام سلامت ندارند. در واقع روش آمــوزش ســنتی در دانشــگاهها در بیشــتر مواقــع مخلــوطی از اطلاعات و مفاهیم را به دانشجویان ارائه می‌دهـد، امـا آنـان را در تجزیه و تحلیل، اولویت بندی و سازماندهی دانش نو‌ظهور که لازمه تفکر انتقادی بوده و منجر به یادگیری موثر و با معنی خواهد گشـت، به حال خود می‌گذارد. یکی از روشهای رفع این نقیصه طراحی مسابقه‌ای کشوری است که مهارت حل مساله بصورت تیمی جزء ارزشهای آن باشد. در مورد تاثیر المپیادهای علمی بر افزایش مهارتهای دانش آموزان شرکت کننده در آنها مطالعات مختلفی انجام شده است. مطالعه‌ای در هلند در مورد تاثیر المپیاد ریاضی در شکوفایی استعداد ریاضی دانش آموزان، نشان داد که المپیادیها در تحصیلات دانشگاهی خود موفق بوده اند و مقالات و کتابهایی در زمینه ریاضی چاپ کرده اند. المپیاد همچنین باعث افزایش اعتماد به نفس آنان شده بود و به انتخاب شغل آینده‌شان کمک کرده بود. این امر نشان می‌دهد که شرکت در مسابقات علمی می‌تواند به رشد فردی و حرفه‌ای فرد کمک کند.ایده اولیه برگزاری این مسابقه علمی در سال 1379 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مطرح گردید. از حدود سال 1385 اقدامات اولیه برای طراحی آن شروع شد و تاکنون جلسات متعدد هم اندیشی با حضور استادان، کارشناسان و دانشجویان حائز رتبه در المپیادهای دانش آموزی برگزار شده است. با توجه به تفاهم به وجود آمده در میان اکثر دانشگاهها و مسوولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر لزوم تقویت قدرت تفکر و استدلال بین دانشجویان علوم پزشکی، هم اکنون بستر مناسبی برای برگزاری این المپیاد فراهم آمده است. اهداف برگزاری المپیاد:اگرچه برگزاری المپیاد به صورت بالقوه می‌تواند شکافهای متعددی از نظام آموزش علوم پزشکی را ترمیم نماید، ولی اهداف مشخص زیر برای آن متصور است: 1. تلاش در جهت جنبش نرم افزاری و رسیدن به چشم انداز 20 ساله 2. شناسایی افراد مستعد علمی3. ترغیب و تشویق افراد مستعد علمی4. جهت دهی به فعالیتهای علمی فوق برنامه5. ایجاد روحیه و نشاط علمی6. تبادل فرهنگی بین دانشگاهی ارزشهای حاکم بر المپیاد:در المپیاد دانشجویی تیمها از رشته‌های مختلف علوم پزشکی از دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در جوی صمیمی و هیجان انگیز بصورت خلاقانه به حل مسائلی می‌پردازند که می‌تواند به پیشرفت نظام سلامت کشور و یا علوم پزشکی در جهان کمک کند. بنابراین ارزشهای زیر در طراحی و اجرای المپیاد حاکم خواهد بود: 1. توجه به تفکر خلاق و انتقادی2. توجه به اهداف نظام سلامت 3. تشویق کار تیمی4. تشویق فعالیتهای بین رشته‌ای5. ایجاد یک محیط شاد رقابتی6. قدرشناسی از عالمان و توجه به فرهنگ اسلامی


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2021 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)