بایگانی بخش گزارش عملکرد

img_yw_news
سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۳ -

گزارش عملکرد دفتر پژوهش در آموزش

گزارش عملکرد دفتر پژوهش در آموزش  گزارش عملکرد دفتر پژوهش در آموزش در سال ۱۳۹۸  گزارش عملکرد دفتر پژوهش در آموزش در سال ۱۳۹۷     گزارش عملکرد دفتر پژوهش در آموزش در سال ۱۳۹۶ (۶ ماهه دوم)     گزارش عملکرد دفتر پژوهش در آموزش در سال ۱۳۹۶ (۶ ماهه اول)     گزارش عملکرد دفتر پژوهش در آموزش (سال ۱۳۹۵-۱۳۹۲ )   گزارش عملکرد دفتر پژوهش در آموزش در سال ۱۳۹۳ (شش ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۳)       


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2021 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)