بایگانی بخش گزارش عملکرد

img_yw_news
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳ -

گزارش عملکرد دفتر برنامه ریزی درسی

گزارش عملکرد دفتر برنامه ریزی درسی  گزارش عملکرد ۱۳۹۸   گزارش عملکرد ۱۳۹۷     گزارش عملکرد ۱۳۹۶      گزارش عملکرد ۱۳۹۵      گزارش عملکرد ۱۳۹۴      گزارش عملکرد ۱۳۹۳   (شش ماهه اول سال)                گزارش عملکرد ۱۳۹۲   (شش ماهه دوم سال)                  گزارش عملکرد ۱۳۹۱                                                        گزارش عملکرد ۱۳۸۹-۱۳۹۰                                           


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2021 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)