بایگانی بخش نیروی انسانی واحد برنامه ریزی درسی

img_yw_news
چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۳ -

پرسنل دفتر برنامه ریزی درسی

معرفی واحد نیروی انسانی واحد کمیته برنامه ریزی درسی دانشگاه  فرم‌ها و آیین نامه‌های واحد مطالب آموزشی واحد .ywtab { position: relative; overflow: hidden; margin: 10px auto; width: 100%; font-family: iransans; } /* Nav */ .ywtab nav { text-align: center; } .ywtab nav ul { position: relative; display: -ms-flexbox; display: -webkit-flex; display: -moz-flex; display: -ms-flex; display: flex; margin: 0 auto; padding: 0; max-width: 1200px; list-style: none; -ms-box-orient: horizontal; -ms-box-pack: center; -webkit-flex-flow: row wrap; -moz-flex-flow: row wrap; -ms-flex-flow: row wrap; flex-flow: row wrap; -webkit-justify-content: center; -moz-justify-content: center; -ms-justify-content: center; justify-content: center; } .ywtab nav ul li { position: relative; z-index: 1; display: block; margin: 0; text-align: center; -webkit-flex: 1; -moz-flex: 1; -ms-flex: 1; flex: 1; background: none; } .ywtab nav ul li{ padding: 0 5px 0 0; } .ywtab nav ul li:first-child{ padding: 0; } .ywtab nav li span { position: relative; display: block; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; line-height: 2.5; background-color: #eee; border-radius: 10px 10px 0 0; -webkit-border-radius: 10px 10px 0 0; -moz-border-radius: 10px 10px 0 0; padding: 0.7em 0.4em; color: #1487d8; font-size: 16px; font-weight: 500; line-height: 1; line-height: 20px !important; cursor: pointer; } .ywtab nav a span { vertical-align: middle; } .ywtab nav a:hover, .ywtab nav a:focus , .ywtab nav li.tab-current span { background-color: #1487d8; color: #fff; } .ywtab .content-wrap { position: relative; min-height: 100px; background-color: #fff; border: 1px solid #eee; } .ywtab .content-wrap section { display: none; margin: 0 auto; padding: 1em; max-width: 1200px; } .ywtab .content-wrap section.content-current { display: block; } @media screen and (max-width: 58em) { } مسئول برنامه ریزی درسیکارشناس برنامه ریزی درسیبرنامه های مشاوره ای واحد مسئول دفتر برنامه ریزی درسی دانشگاه دکتر سکینه گرایلو دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت عضو هیات علمی گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان   کارشناس واحد برنامه ریزی درسی دانشگاه مرسده جمالی کارشناس ارشد مدیریت آموزشی m1.jamali@yahoo.com برنامه زمانبندی  ارائه مشاوره حضوری با دانشکده ها در خصوص: تدوین و بازنگری برنامه های درسی تدوین طرح درس و طرح دوره    ردیف روزهای هفته دانشکده اساتید 1 شنبه پزشکی دکتر یوسفی 2 یکشنبه پرستاری و مامایی دکتر حبیبی 3 دوشنبه فناوری های نوین پزشکی دکتر فرازمندفر 4 سه شنبه دندانپزشکی دکتر یوسفی 5 چهارشنبه پیراپزشکی دکتر گرایلو بهداشت دکتر گرایلو $( ".NHFLEywtab nav li" ).click(function() { $(".NHFLEywtab nav li").removeClass("tab-current"); $(this).addClass("tab-current"); var num = $(this).attr("data-num"); $(".NHFLEywtab .content-wrap section").removeClass("content-current"); $(".NHFLEywtab .content-wrap section").eq( num).addClass("content-current"); });


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2021 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)