بایگانی بخش نیروی انسانی واحد توانمندسازی اساتید

img_yw_news
چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۳ -

اعضای واحد توانمندسازی اساتید

مسئول واحد توانمندسازی اساتید خانم دکتر زهرا حصاری        دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی  شماره تماس:۰۱۷۳۲۴۵۱۷۲۳    آدرس ایمیل: drhesarigoums.ac.ir   کارشناس دفتر توانمندسازی اساتید خانم فاطمه محمود جان لو کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی  شماره تماس:۰۱۷۳۲۴۵۱۷۲۳ داخلی۳۰۱   مدیران سابق  واحد توانمندسازی اساتید: خانم دکتر شهره کلاگری خانم لیلا پاداش


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2021 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)