بایگانی بخش کمیته ی علمی مشورتی واحد توانمندسازی اساتید

img_yw_news
چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶ -

مدرسین دفتر توانمندسازی اساتید(کمیته ی علمی مشورتی)

 لیست اعضای کمیته توانمندسازی مرکز مطالعات و توسعه اموزش پزشکی دانشگاه در سال ۱۴۰۰  لیست اعضای کمیته توانمندسازی مرکز مطالعات و توسعه اموزش پزشکی دانشگاه در سال ۹۹ لیست مدرسین دفتر توانمندسازی اساتید (کمیته علمی مشورتی) در سال ۱۳۹۸ لیست مدرسین دفتر توانمندسازی اساتید (کمیته علمی مشورتی) در سال ۱۳۹۷


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2021 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)