پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش معاون مدیر
توسعه سرمایه انسانی دانشگاه

img_yw_news
دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۳ -

:


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی گلستان می باشد.

Designed & Developed by : Golestan University of Medical Sciences