پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش تاریخ اعمال رتبه های شغلی از 22/5/90 به 1/1/88 تغییر یافت

img_yw_news
پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۲ -

:


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی گلستان می باشد.

Designed & Developed by : Golestan University of Medical Sciences