پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش کمیته ارتقا درآمدهای دانشگاه و بررسی ایجاد منابع جدید درآمدی


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی گلستان می باشد.

Designed & Developed by : Golestan University of Medical Sciences