بایگانی بخش برنامه skill lab مامایی

img_yw_news
سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۳ -

برنامه skill lab مامایی

برنامه زمانبندی پراتیک مامایی 10-8 12-10 16-14 18-16 شنبه اصول و فنون دکترمقسمی یکشنبه - - دوشنبه - - اصول و فنون دکتر مقسمی-خانم سیفی سه شنبه اصول و فنون خانم سیفی - - - چهارشنبه - - - با توجه به اینکه کارگاه های احیاء نوزاد، زایمان فیزیولوژیک و اپی زیوتومی در پراتیک برگزار می شود، دانشجویان دقت فرمایند تداخل برنامه تمرین با کارگاه ها وجود نداشته باشد.در ساعات خالی دانشجویان میتوانند با هماهنگی مدیرگروه و مربیان مامایی جهت تمرین پروسیجرها به پراتیک مراجعه نمایند . Midwifery skill lab یکی از ویژگی های آموزش علوم پزشکی، ضرورت آموزش تعداد زیادی از مهارت های عمـلی و ارتباطی در کنار حیطه های دانشی و نظری میباشد که دانشجویان مامایی نیز از آن مستثنی نیستند. تسهیل نمودن احراز این مهارت ها توسط دانشجویان مامایی، سبب شده است تا از دیر باز آنان همراه با استادان و مربیان خود در ابتدا بر بالین مولاژها، مانکن ها، ماکت ها و ابزارهایی از این قبیل حضور یافته و به مشاهده و تمرین مهارتــ های عملی بپردازند تا بدینطریق ضمن کسب مهارت های عملی لازم، مهارتهای ارتباطی را نیز در برخورد با بیماران و همکاران تجربه نمایند. هدف عمده مراکز آموزش مهارتهای بالینی، شبیه سازی یک محیط بالینی و در واقع مکمـل محیط بالینــــی واقعی نه جایگزین آن، هستننـد. بطوریکه بتوان آموزش مهارتهای بالینــی را در آنجا بارها و بارها تمرین نمود. مطالعات در مورد یادگیری مهارت های بالینی نشان داده است که دانشجویان در برخورد های اولیه خود با بیماران و مددجویان بویژه در انجـام مهــارتهای عملی بر آنان، دچار اضطراب هستند. در این ارتباط، چنانچه دانشجو تمرین کافی قبل از مواجه شدن با بیمار یا مددجوی واقعی داشته باشد اضطراب ناشی ازعملکرد نادرست وی و ترس از عدم اجرای صحیح مهارت عملی بسیار کاهش می یابد. لذا همیشه ضرورت مرکزی جهت کــسب مهارت های عملی و ارتباطی قبل از برخورد با بیمار حقیقــی احساس می شود. از اینرو واحد SKILL LAB مامایی در این دانشکده با هـدف پلی بیـــن آموزش در کلاس درس تئـــوری و محیط  کلینیکی راه اندازی شد. مزایای آموزش در مراکز مهارت های  بالینی : یادگیری برنامه ریزی شده تکرار پذیری قابلیت جبران اشتباهات غیر وابسته بودن آموزش ها به بیمار حقیقی یادگیری استاندارد کاهش استرس اساتید، مربیان و دانشجویان خـــــود آموزی و یادگیری فعال کاهش امکان بروز خطاهای پزشکی از سوی دانشجویان، کارورزان و دستیاران با یادگیری بهتر و کامل تر در مراکز مهارتهای بالینی این مرکز در موارد زیر مورد استفاده قرار می گیرد: برگزاری کارگاه ها:  زایمان فیزیولوژیک اپی زیوتومی احیاء آموزش مهارتهای بالینی زنان و مامایی: IUD گذاری انجام پاپ اسمیر اسپکولوم گذاری معاینه لگن معاینه پستان انجام زایمان طبیعی سونداژ واحدهای کارآموزی اصول و فنون بیماری های زنان(واحد درمانگاه زنان) نشانه شناسی زایمان که معمولا دانشجویان مامایی قبل از ورود به کاراموزی زنان(درمانگاه زنان) و زایمان(زایشگاه)، به همراه مربی یا استاد مربوطه روز اول کاراموزی خود را در این مرکز می گذرانند. تجهیزات موجود در مرکز مهارتهای بالینی مامایی (Midwifery skill lab) دانشکده پرستاری مامایی   کامپیوتر، وایت برد و پرده نمایش فیلم ابزارهای مختلف معاینه زنان افتالموسکپ وسایل مرتبط با سونداژ وسایل مرتبط با پاپ اسمیر مولاژ زایمان مولاژ معاینه پستان ست کامل آموزشی احیاء نوزاد و بزرگسال ست آیودی گذاری مولاژهای معاینه لگن مولاژهای لگن استخوانی مولاژ تزریقات نوزاد با بند ناف مراحل مختلف رشد جنین قابل ذکر است که مرکز مهارتهای مامایی دانشکده علاوه بر دانشجویان مامایی دانشکده ، طبق برنامه از پیش تنظیم شده و هماهنگی لازم با مدیر گروه مامایی جهت  آموزش رزیدنت های زنان نیز به کار گرفته می شود.     امید است با استفـــاده از این مرکز بتوانیم ضمن ایجاد محیطی ایمن برای تدریـــس و فراگیری مهارتهای بالینی و ارتباطی، به ایجاد و حفظ مهارت های پزشکی و مامایی در دانشجویان پرداخته و بدینطریق کیفیت مراقبت از بیماران را ارتقاء دهیم.


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده پرستاری و مامائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | School of Nursing & Midwifery

Designed & Developed by : Yektaweb