پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش اخبار معاونت آموزشی

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ -

جلسه مشورتی فصلی معاون آموزشی با روسای دانشکده ها برگزار شد.

جلسه مشورتی معاون آموزشی در حوزه آموزش  با روسای دانشکده ها که بصورت فصلی در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ -

جلسه کارگروه آموزش و پژوهش پدافند غیر عامل دانشگاه برگزار شد

جلسه  کارگروه آموزش و پژوهش پدافند غیر عامل دانشگاه با حضور اعضا در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد  

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ -

نمایشگاه نقاشی کودکان و نوجوانان برگزار شد.

به مناسبت اربعین حسینی و هفته دفاع مقدس نمایشگاه نقاشی کودکان و نوجوانان فرزندان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی در مجموعه آموزش عالی شاردوان فلسفی برگزار شد

img_yw_news
یکشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۲ -

جلسه کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی دانشگاه برگزار شد

جلسه کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی دانشگاه ( پیش جلسه شورای راهبری آموزش پاسخگو و جامعه نگر ) با حضور اعضاء در دفتر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید.

img_yw_news
یکشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۲ -

جلسه بررسی معرفی موضوع مصوبه تأمین گرنت طرح های نوآورانه آموزشی و دانش پژوهی برگزارشد

جلسه بررسی " معرفی موضوع مصوبه تأمین گرنت طرح های نوآورانه آموزشی و دانش پژوهی"  با حضور کلیه اعضاء در دفتر مرکز آموزش مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار شد.

img_yw_news
شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۲ -

جلسه کارگروه مدیریت جامع کیفیت در مدیریت آموزش برگزار شد

اولین جلسه کارگروه مدیریت جامع کیفیت در مدیریت آموزش  از کارگروه های ده گانه برنامه عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی شد.

img_yw_news
شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ -

دهمین دوره آزمون توحیهی بدو خدمت برگزار شد

دهمین دوره آزمون توحیهی بدو خدمت بصورت الکترونیکی در مرکز آزمون های الکترونیک معاونت آموزشی برگزار شد

img_yw_news
شنبه ۷ مرداد ۱۴۰۲ -

کمیته علمی جوانی جمعیت برگزار شد

کمیته علمی جوانی جمعیت مشترک دو معاونت آموزشی و معاونت تحقیقات و فناوری برگزار شد

img_yw_news
چهارشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۲ -

کارگاه مبانی برنامه ریزی درسی ۱ ویژه اعضاء هئیت علمی جدید الورود برگزار شد

کارگاه مبانی برنامه ریزی درسی ۱ ویژه اعضاء هئیت علمی جدید الورود دانشکده پیراپزشکی ، بهداشت و فناوری نوین برگزار شد.

img_yw_news
سه شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۲ -

کارگاه مبانی برنامه ریزی درسی ۱ ویژه اعضاء هئیت علمی جدید الورود برگزار شد

کارگاه مبانی برنامه ریزی درسی ۱ ویژه اعضاء هئیت علمی جدید الورود دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

img_yw_news
سه شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۲ -

کارگاه مبانی برنامه ریزی درسی ۱ ویژه اعضاء هئیت علمی جدید الورود برگزار شد

کارگاه مبانی برنامه ریزی درسی ۱ ویژه اعضاء هئیت علمی جدید الورود دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

img_yw_news
سه شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۲ -

المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور برگزار شد

پانزدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور به صورت الکترونیک برگزار شد  

img_yw_news
یکشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۲ -

برنامه های بازآموزی مردادماه دانشگاه اعلام شد

برنامه های بازآموزی دفتر آموزش مداوم دانشگاه که به صورت وبیناری برگزار میشود اعلام شد

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۲ -

برنامه بازآموزی اصول تعیین علت فوت ونحوه صدورگواهی فوت وجواز دفن برگزار می گردد

برنامه بازآموزی اصول تعیین علت فوت ونحوه صدورگواهی فوت وجواز دفن برای گروه هدف رشته های پزشکان عمومی ، جراحی عمومی  ، داروسازی ، دندانپزشکی ، رادیولوژی ، روانپزشکی و روانشناسی ، سایر تخصص های بالینی ، طب سنتی ، علوم آزمایشگاهی ، کودکان و گروه های داخلی برگزار می گردد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۲ -

برنامه بازآموزی آموزه های قانونی برای کادر درمان با رویکرد اصول پذیرش بیمارستانی برگزار می گردد

برنامه بازآموزی آموزه های قانونی برای کادر درمان با رویکرد اصول پذیرش بیمارستانی برای گروه هدف رشته های پزشکان عمومی ، جراحی عمومی ، داروسازی ، دندانپزشکی ، رادیولوژی ، روانپزشکی و روانشناسی ، سایر تخصص های بالینی ، کودکان و گروه های داخلی برگزار می گردد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۲ -

برنامه بازآموزی ضایعات التهابی گوش خارجی برگزار می گردد

برنامه بازآموزی ضایعات التهابی گوش خارجی برای گروه هدف رشته پزشکان عمومی برگزار می گردد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۲ -

برنامه بازآموزی جمعیت شناسی باروری ایران برگزار میگردد

برنامه بازآموزی جمعیت شناسی باروری ایران برای گروه هدف رشته های پزشکان عمومی ، جراحی عمومی ، تغذیه ، داروسازی ، دندانپزشکی ، رادیولوژی ، روانپزشکی و روانشناسی ، سایر تخصص های بالینی ، طب سنتی ، علوم آزمایشگاهی ، کودکان و گروه های داخلی برگزار می گردد.

img_yw_news
دوشنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۲ -

برنامه بازآموزی اخلاق حرفه ای پزشکی برگزار می گردد.

برنامه بازآموزی اخلاق حرفه ای پزشکی برای گروه هدف رشته های پزشکان عمومی ، جراحی عمومی ، تغذیه ، داروسازی ، دندانپزشکی ، رادیولوژی ، روانپزشکی و روانشناسی ، سایر تخصص های بالینی ، طب سنتی ، علوم آزمایشگاهی ، کودکان و گروه های داخلی برگزار می گردد

img_yw_news
دوشنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۲ -

آزمون MHLE در دانشگاه برگزار شد

آرمون زبان انگلیسی MHLE وزارت بهداشت به صورت الکترونیک در دانشگاه برگزار شد

img_yw_news
دوشنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۲ -

برنامه بازآموزی حقوق و اخلاق بالینی برگزار میشود

برنامه بازآموزی حقوق و اخلاق بالینی برای گروه هدف رشته های پزشکان عمومی،جراحی عمومی،تغذیه،داروسازی ،دندانپزشکی، رادیولوژی ،روانپزشکی و روانشناسی ،سایر تخصص های بالینی ، طب سنتی ، علوم آزمایشگاهی ،کودکان و گروه های داخلی برگزار می گردد.

img_yw_news
دوشنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۲ -

نشست صمیمی ریاست دانشگاه با اعضای هیئت علمی برگزار شد

با هدف بیان نقطه نظرات و پیشنهادات و انتقادات اعضاء محترم هئیت علمی با ریاست دانشگاه این نشست برگزار شد

img_yw_news
شنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۲ -

برنامه بازآموزی آموزه های قانونی برای کادر درمان با رویکرد اصول ترخیص از بیمارستان برگزار میگردد.

برنامه بازآموزی آموزه های قانونی برای کادر درمان با رویکرد اصول ترخیص از بیمارستان  برای رشته های پزشکان عمومی ، جراحی عمومی ،  داروسازی ، دندانپزشکی  ، روانپزشکی و روانشناسی ، کودکان و گروه های داخلی برگزار می گردد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۲ -

برنامه بازآموزی دارو درمانی اختلالات قلبی- عروقی برگزار می گردد

برنامه بازآموزی دارو درمانی اختلالات قلبی- عروقی برگزار می گردد.

img_yw_news
شنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۲ -

برنامه بازآموزی آموزه های قانونی برای کادر درمان با رویکرد اخلاق حرفه ای برگزار می گردد

برنامه بازآموزی آموزه های قانونی برای کادر درمان با رویکرد اخلاق حرفه ای برای رشته های پزشکان عمومی ، جراحی عمومی ، تغذیه ، داروسازی ، دندانپزشکی ، رادیولوژی ، روانپزشکی و روانشناسی ، سایر تخصص های بالینی ، طب سنتی ، علوم آزمایشگاهی ، کودکان و گروه های داخلی برگزار می گردد.

img_yw_news
شنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۲ -

برنامه بازآموزی تجویز و مصرف منطقی دارو در بیماری های عفونی برگزار میشود

برنامه بازآموزی تجویز و مصرف منطقی دارو در بیماری های عفونی برای رشته های پزشکان عمومی و داروسازی برگزار می گردد.

img_yw_news
شنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۲ -

برنامه بازآموزی قوانین و حقوق حرفه ای با رویکرد بیمار محوری ، منشور حقوق بیمار برگزار می گردد

برنامه بازآموزی قوانین و حقوق حرفه ای با رویکرد بیمار محوری ، منشور حقوق بیمار و برای گروه هدف رشته های پزشکان عمومی ، جراحی عمومی ،تغذیه ، داروسازی ، دندانپزشکی ، رادیولوژی ، روانپزشکی و روانشناسی ، سایر تخصص های بالینی ، طب سنتی ، علوم آزمایشگاهی ، کودکان و گروه های داخلی برگزار می گردد.

img_yw_news
یکشنبه ۴ تیر ۱۴۰۲ -

برنامه بازآموزی چشم انداز تحولات جمعیتی ایران برگزار میگردد.

برنامه بازآموزی چشم انداز تحولات جمعیتی ایران برای گروه هدف رشته های پزشکان عمومی ، جراحی عمومی ، تغذیه ، داروسازی ، دندانپزشکی ، رادیولوژی ، روانپزشکی و روانشناسی ، سایر تخصص های بالینی ، طب سنتی ، علوم آزمایشگاهی ، کودکان و گروه های داخلی برگزار می گردد.

img_yw_news
شنبه ۳ تیر ۱۴۰۲ -

برنامه بازآموزی تحلیل و تشریح سیاست های جدید جمیعتی برگزار میگردد.

برنامه بازآموزی تحلیل و تشریح سیاست های جدید جمعیتی برای گروه هدف رشته های پزشکان عمومی ، جراحی عمومی ، تغذیه ، داروسازی ، دندانپزشکی ، رادیولوژی ، روانپزشکی و روانشناسی ، سایر تخصص های بالینی ، طب سنتی ، علوم آزمایشگاهی ، کودکان و گروه های داخلی برگزار می گردد.

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ -

جلسه اعتبار بخشی موسسه ای برگزار شد.

جلسه اعتبار بخشی موسسه ای با ارائه گزارش روند اجرای کار و برنامه ریزی جهت موارد بارگذاری شده در هر حوزه برگزار شد

img_yw_news
شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ -

خانم دکتر یگانه سرپرست مدیر امور آموزش دانشگاه منصوب شد.

طی حکمی از سوی معاون آموزش دانشگاه ، خانم دکتر سیده الماس فهیم یگانه بعنوان سرپرست مدیر امور آموزش دانشگاه منصوب شدند.

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ -

مرکز جدید آزمون های الکترونیکی دانشگاه راه اندازی شد

مرکز جدید آزمون های الکترونیکی دانشگاه  با حمایت های مادی و معنوی ریاست دانشگاه، معاونت اموزشی و معاونت توسعه و همکاری اداره فناوری اطلاعات دانشگاه به مرحله بهره برداری رسید.

img_yw_news
شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ -

بازدید میدانی ریاست دانشگاه از مجموعه آموزشی عالی فلسفی انجام پذیرفت.

بازدید میدانی ریاست دانشگاه از مجموعه آموزشی عالی فلسفی در رستای ارتقاء علمی و فرهنگی و پژوهشی و مسائل مختلف انجام پذیرفت.

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۲ -

پنجمبن جلسه کمیته کلان منطقه یک کشور برگزار شد

پنچمین جلسه کلان منطقه یک کشور با موضوع بازنگری سند توسعه متوازن آموزش علوم پزشکی در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

کارگاه آموزشی سیاستگذاری جمعیتی تبین قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برگزار شد.

کارگاه آموزشی سیاستگذاری جمعیتی تبین قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای کارکنان مجموعه عالی فلسفی برگزار شد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

کارگاه آموزشی شناخت اقدامات ضد امنیتی بیگانگان برگزار شد

کارگاه آموزشی شناخت اقدامات ضد امنیتی بیگانگان ویژه معاونین و مدیران مجموعه آموزش عالی دانشگاه برگزار شد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

مراسم گرامیداشت روز معلم و مقام استاد در دانشگاه علوم‌ پزشکی گلستان برگزار شد

مراسم گرامیداشت روز معلم و مقام استاد در سالن همایش دانشکده پزشکی گرگان برگزار شد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

سلامت جنسی - باروری و مشاوره در مامایی برگزار میشود

نخستین کنگره بین المللی  مجازی سلامت جنسی- باروری و مشاوره در مامایی برگزار میشود  

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

دومین نشست کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی دانشگاه برگزار شد

دومین نشست کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی دانشگاه در جهت آماده سازی نشست های اصلی شورای راهبری آموزش پاسخگو و جامعه نگر، در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه، با حضور اعضاء برگزار شد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

وبینار لاگ بوک الکترونیک برگزار شد

 وبینار لاگ بوک الکترونیک برای مدیران گروه های آموزشی ، کارشناسان و متولیان اجرای در دانشکده ها برگزار شد

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

برنامه بازآموزی همایش و کنگره سلامت جنسی- باروری و مشاوره در مامایی برگزار می شود

برنامه بازآموزی همایش و کنگره سلامت جنسی- باروری و مشاوره در مامایی  برای گروه هدف رشته های مامایی و بهداشت مادر و کودک ، زنان و زایمان ، پرستاری ، پزشک عمومی ، روانپزشکی و طب سنتی ایرانی برگزار می گردد

img_yw_news
شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

برنامه بازآموزی نظام مراقبت از خون و فرآورده های خونی برگزار میشود

برنامه بازآموزی نظام مراقبت از خون و فراورده های خونی(هموویژیلانس) برای گروه هدف رشته های پرستاری و مامایی در سالن کنفرانس انتقال خون برگزار می گردد

img_yw_news
چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

برنامه بازآموزی شکستگی استخوان بینی برگزار میشود

برنامه بازآموزی شکستگی استخوان بینی برای گروه هدف پزشکان عمومی  بصورت وبیناری برگزار می گردد.

img_yw_news
سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی دانشگاه برگزار شد.

اولین نشست کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی دانشگاه در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد.

img_yw_news
سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

برنامه بازآموزی ارتوپدی اطفال برگزار میشود

برنامه بازآموزی ارتوپدی اطفال  برای گروه هدف رشته های پزشکان عمومی ، ارتوپدی ، بیماری های کودکان و سایر تخصص های بالینی برگزار می گردد

img_yw_news
سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

بازآموزی اختلالات سایکوتیک برگزار میشود

برنامه بازآموزی اختلالات سایکوتیک برای رشته پزشکان عمومی بصورت حضوری برگزار می گردد

img_yw_news
سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

جلسه شورای دانشگاه برگزار شد

جلسه شورای دانشگاه با حضور کلیه اعضاء در سالن شهید آوینی حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ -

جلسه بازدید کمیته رصد و پایش دانشگاه از معاونت آموزشی و تحقیقات و فناوری تشکیل شد

در راستای اجرایی سازی قانون خانواده ، جمعیت و جوانی ابلاغی وزارت متبوع ؛ جلسه بازدید کمیته رصد و پایش دانشگاه از معاونت آموزشی و معاونت تحقیقات و فناوری در سالن جلسات دانشکده پرستاری و مامایی تشکیل شد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ -

برنامه های باز آموزی دانشگاه اعلام شد

 برنامه های بازآموزی دفترآموزش مداوم دانشگاه به صورت مجازی برای تیرماه اعلام گردید

img_yw_news
شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ -

دوره بازآموزی طب کار ۵-۱برگزار میشود

به همت اداره آموزش مداوم معاونت آموزشی دانشگاه دوره بازآموزی طب کار ۵-۱ برگزار میشود

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ -

نشست روسای دانشکده ها و مدیران ستادی حوزه معاونت آموزشی با معاون آموزشی دانشگاه برگزار شد

در راستای تبین سیاست های برنامه ریزی بهینه بخش آموزش جلسه روسای دانشکده ها و مدیران ستادی حوزه معاونت آموزشی با معاون آموزشی دانشگاه برگزار شد

img_yw_news
شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ -

نشست هم اندیشی با محور چگونگی احصاء نیازهای سلامت جامعه خدمت گیرندگان برگزار شد.

این نشست در خصوص استعلام نیازهای جامعه خدمت گیرندگان از سیستم بهداشتی دانشگاه در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی "با محور چگونگی دست یابی به نیازهای سلامت جامعه خدمت گیرندگان" برگزار گردید.  

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ -

برابی ولین بار نصب و راه اندازی سرور اختصاصی آنالیزهای پیشرفته بیو انفورماتیک و زیست پزشکی انجام شد

همزمان با ایام الله دهه فجر ، سرور اختصاصی آنالیزهای پیشرفته بیو انفورماتیک و زیست پزشکی جهت تجزیه و تحلیل سریع داده های ژنومی برای اولین بار در دانشکده فناوری های نوین علوم پزشکی استان گلستان نصب گردید

img_yw_news
یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱ -

جشن میلاد حضرت زهرا (س) و بزرگداشت مقام والای زن و روز مادر برگزار شد

با حضور بانوان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی گلستان جشن میلاد حضرت زهرا (س) و بزرگداشت مقام والای زن و روز مادر در سالن آمفی تئاتر دانشکده پزشکی مجموعه آموزش عالی فلسفی برگزار شد.

img_yw_news
دوشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۱ -

کارگاه های آموزشی با محوریت اخلاق ، سلامت معنوی و تعهد حرفه ای در آموزش پزشکی برگزار میشود

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشگی معاونت آموزشی دانشگاه با همکاری دفتر آموزش مدوام و معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه کارگاه های آموزشی با محوریت اخلاق ، سلامت معنوی و تعهد حرفه ای در آموزش پزشکی برگزار میشود

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۱ -

جلسه هم اندیشی کارگروه مدیریت جامع کیفیت در آموزش علوم پزشکی

جلسه هم اندیشی کارگروه مدیریت جامع کیفیت در آموزش علوم پزشکی از کارگروه های ۱۰ گانه برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش علوم آموزشی برگزار شد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۱ -

دومین نشست تدوین برنامه استراتژیک معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردید.

دومین جلسه تدوین برنامه استراتژیک در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه با حضور مدیران و کارشناسان تشکیل گردید

img_yw_news
سه شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۱ -

اولین جلسه کارگروه تخصصی اقتصاد آموزش دانشگاه برگزار شد.

اولین جلسه کارگروه تخصصی اقتصاد آموزش در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه برگزار شد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۱ -

هیئت بورد وزارت بهداشت از دانشکده فناوری نوین علوم پزشکی گلستان بازدید کرد

هیئت بورد وزارت بهداشت در راستای تایید رشته علوم سلولی کاربردی مقطع دکترا (Ph.D)  مورد تقاضای دانشکده فناوری نوین بازدید بعمل آمد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۱ -

جلسه کارگروه

جلسه هم اندیشی مسئولان و کارشناسان کارگروه "پاسخگویی اجتماعی و عدالت آموزشی" کلان منطقه یک آمایشی به صورت وبیناری برگزار شد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۱ -

اولین جلسه درون دانشگاهی 

اولین جلسه درون دانشگاهی " کارگروه تخصصی کارآفرینی و کسب و کارهای دانش بنیان"  در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه برگزار گردید.

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۱ -

برنامه باز آموزی آذر ماه دانشگاه اعلام شد

دبیر اداره آموزش مداوم دانشگاه در مصاحبه با وبدا برنامه های باز آموزی آذرماه (سری دوم) را  اعلام کرد

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱ -

با رویکرد جمعیت ، فرزندآوری و سیاستگذاری در ایران برگزار می گردد.

اولین کنگره جمعیت گلستان با رویکرد جمعیت ، فرزند آوری و سیاستگذاری در ایران با همکاری اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی با حضور اساتید متخصص و مجرب کشوری برگزار میگردد.

img_yw_news
دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱ -

برنامه باز آموزی آذر ماه دانشگاه را اعلام نمود.

برنامه باز آموزی آذر ماه دانشگاه برای گروه هدف شامل پزشکان و دندانپزشکان و بقیه رشته های پزشکی به صورت وبیناری اعلام شد

img_yw_news
چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱ -

کارگاه آموزشی سامانه هم آوا برگزار شد

جهت توانمند سازی کارشناسان آموزش کارگاه آموزشی سامانه هم آوا (سیستم مدیریت آموزش ) برگزار شد

img_yw_news
چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱ -

اولین جلسه کارگروه های ده گانه درون دانشگاهی برگزار شد

اولین جلسه کارگروههای دهگانه درون دانشگاهی برنامه جامع عدالت ، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی برگزار شد .

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۱ -

پنجمین جلسه کمیته علمی جوانی جمعیت دانشگاه برگزار شد

در راستای رصد و پایش اجرای بهینه برنامه های عملیاتی ماده ۲۶ قانون نامبرده از تکالیف ده گانه کمیته علمی وزارت متبوع ، پنجمین جلسه کمیته علمی جوانی جمعیت دانشگاه مشترک بین معاونت آموزشی و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در محل دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ -

ارزیابی رشته قارچ شناسی توسط هئیت بورد وزارت بهداشت انجام شد

 در راستای ادامه پذیرش دانشجو رشته قارچ شناسی در مقطع کارشناسی ارشد ارزیابی این رشته توسط ارزیاب هئیت بورد وزارت بهداشت از دانشگاه علو پزشکی انجام شد

img_yw_news
یکشنبه ۸ آبان ۱۴۰۱ -

مراسم گرامیداشت و یادبود شهدای حمله تروریستی در حرم شاهچراغ شیراز برگزار شد

مراسم گرامیداشت و یادبود شهدای حمله تروریستی در حرم شاهچراغ شیراز ، بعد از نماز ظهر و عصر در نمازخانه مجموعه عالی فلسفی دانشگاه علوم پزشکی گلستان برگزار شد .

img_yw_news
سه شنبه ۳ آبان ۱۴۰۱ -

 همایش توجیهی دانشجویان جدید الورود برگزار شد

 همایش توجیهی دانشجویان جدید الورود با حضور مسئولین و دانشجویان به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه برگزار شد

img_yw_news
دوشنبه ۲ آبان ۱۴۰۱ -

دانشگاه‌ علوم پزشکی گلستان در صدر رتبه بندی تایمز ۲۰۲۳ قرار گرفت.

دانشگاه علوم پزشکی گلستان به عنوان برترین دانشگاه ایران در رتبه بندی تایمز ۲۰۲۳ قرار گرفت.

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۱ -

ثبت نام از دانشجویان جدید الورود دانشگاه آغاز شد.

ثبت نام از دانشجویان جدید الورود رشته های پزشکی سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ آغاز شد.  

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ -

دکتر شهریاری مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه شد

طی حکمی از سوی دکتر مجاور عقیلی معاون آموزشی دانشگاه ، علی شهریاری عضو هیئت علمی بعنوان سرپرست مدیریت امور تحصیلات تکمیلی دانشگاه منصوب شد

img_yw_news
چهارشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ -

اختتامیه ارزیابی مراکز آموزشی درمانی انجام شد

با حضور دکتر مجاور عقیلی معاون آموزشی دانشگاه احتتامیه ارزیابی مراکز آموزشی درمانی با حضور ارزیابان کشوری انجام شد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ -

برنامه باز آموزی نقش ژنتیک در تشخیص بیماری ها (پیش از تولد و پس تولد) برگزار میشود

برنامه بازآموزی نقش ژنتیک در تشخیص بیماری ها (پیش از تولد و پس تولد) در تاریخ  ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ برای گروه های هدف شامل : پزشکان عمومی و زنان و زایمان بصورت حضوری در سالن آمفی تئاتر مرکز آموزشی و درمانی شهید صیاد شیرازی برگزار میشود.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ -

جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با استاندار برگزار شد

استاندار گلستان در دوره توانمند سازی دانشجویان فعال فرهنگی ، سیاسی ، و اجتماعی به سوالات دانشجویان پاسخ دادند.

img_yw_news
دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ -

برنامه بازآموزی مدیریت بیماران در معرض خودکشی برگزار میشود

برنامه بازآموزی مدیریت بیماران در معرض خودکشی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ برای گروه های هدف شامل پزشکان عمومی و روانپزشکی بصورت حضوری در مرکز بهداشت استان گلستان برگزار میشود.

img_yw_news
شنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ -

برنامه باز آموزی آسم تشخیص و درمان برگزار میشود

برنامه بازآموزی آسم تشخیص ودرمان در تاریخ  ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ برای گروه های شامل : پزشکان عمومی ، بیماری های کودکان و گروه های داخلی بصورت حضوری در سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی کودکان طالقانی گرگان برگزار میشود.

img_yw_news
یکشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۱ -

آزمون علوم پایه و پیش کارورزی پزشکی و دندانپزشکی برگزار شد.

آزمون پیش کارورزی (پره انترنی )یکی از آزمون های علوم پایه پزشکی کشور به شمار می رود که هر ساله توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور در سراسر دانشگاه علوم پزشکی استان ها  برگزار می شود.

img_yw_news
چهارشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۱ -

از دانشجویان منتخب در راهیابی به چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور تقدیر شد.

طی مراسمی معاون آموزشی دانشگاه از دانشجویان منتخب آزمون مرحله اول چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور تقدیر کرد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۱ -

ششمین جلسه اعتبار بخشی بیمارستان های آموزشی برگزار شد

ششمین جلسه اعتبار بخشی بیمارستان های آموزشی دانشگاه با حضور معاونین آموزشی بیمارستانها در مرکز آموش و درمانی ۵ آذر برگزار گردید.

img_yw_news
شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ -

برای اولین بار برگزار میشود 

برای اولین بار در دانشگاه و کشور ۲۰ برنامه در ۲۰ روز برای کلیه مشمولان قانون آموزش مداوم برگزار میشود.

img_yw_news
شنبه ۸ مرداد ۱۴۰۱ -

جلسه اعتبار بخشی  بیمارستان های آموزشی دانشگاه برگزار شد.

در راستای اجرایی سازی اعتبار بخشی بیمارستان ها آموزشی اولین جلسه اعتبار بخشی بیمارستان های آموزشی دانشگاه در مرکز مطالعات و توسعه آموزشی علوم پزشکی دانشگاه تشکیل شد.

img_yw_news
شنبه ۸ مرداد ۱۴۰۱ -

جلسه اعتبار بخشی  بیمارستان های آموزشی دانشگاه برگزار شد.

در راستای اجرایی سازی اعتبار بخشی بیمارستان ها آموزشی اولین جلسه اعتبار بخشی بیمارستان های آموزشی دانشگاه در مرکز مطالعات و توسعه آموزشی علوم پزشکی دانشگاه تشکیل شد.

img_yw_news
سه شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۱ -

دست آورد جدید برای دانشگاه علوم پزشکی گلستان

رشته باکتری شناسی پزشکی درمقطع دکترای تخصصی (Ph.D) در دانشگاه راه اندازی می شود.

img_yw_news
سه شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۱ -

جلسه معارفه و تودیع معاونین و مدیران معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد

جلسه معارفه و تودیع معاونین و مدیران معاونت آموزشی در مجموعه آموزش عالی دانشگاه برگزار شد

img_yw_news
سه شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۱ -

جلسه معارفه و تکریم معاونین و مدیران معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد

جلسه معارفه و تکریم معاونین و مدیران معاونت آموزشی در مجموعه آموزش عالی دانشگاه برگزار شد

img_yw_news
دوشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۱ -

نشت صمیمی دو معاون دانشگاه علوم پزشکی گلستان در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد

نشست صمیمی دکتر حدادی معاون توسعه مدیریت منابع انسانی با دکتر مجاور عقیلی معاون آموزشی دانشگاه در دفتر معاونت آموزشی مجموعه عالی فلسفی برگزار شد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱ -

برگزیدگان مرحله اول چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویان کشور مشخص شدند

۳ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان به آزمون مرحله دوم چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور راه یافتند.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ -

تبریک معاون آموزشی دانشگاه بمناسبت شروع سال نو

دکتر تقی امیریانی معاون آموزش دانشگاه در پیامی پیشاپیش سال نو را تبریک گفت

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ -

وبینار علمی بررسی تداخلات دارویی و مسمومیت ها برگزار می شود

برنامه بازآموزی بررسی تداخلات دارویی و مسمومیت ها در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰از ساعت ۹ الی ۱۰:۱۵ بصورت وبینار برگزار می شود.

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ -

وبینار علمی مسمومیت با مواد مخدر برگزار می شود

برنامه بازآموزی مسمومیت با مواد مخدر در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۱از ساعت ۹ الی ۱۰:۱۵ بصورت وبینار برگزار می شود.

img_yw_news
شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰ -

انتصاب سرپرست جدید اداره آموزش مداوم و مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای دانشگاه

طی حکمی از طرف دکتر امیریانی معاون آموزشی دانشگاه ، خانم دکتر زهرا حصاری عضو هیئت علمی بعنوان سرپرست اداره آموزش مداوم و مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای دانشگاه منصوب شد .

img_yw_news
شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰ -

جلسه بین المللی سازی دانشگاه در راستای تارنمای انگلیسی دانشگاه

در ابتدای جلسه دکتر قلچ لی مسئول ارتقای تارنمای دانشگاه به زبان انگلیسی توضیحات در مورد طراحی و کارهای صورت گرفته وقسمت های مختلف سایت انگلیسی زبان دانشگاه ارائه کرد.

img_yw_news
شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰ -

جلسه بین المللی سازی دانشگاه در حوزه تبادل دانشجو

این جلسه که با حضور دکتر امیریانی معاون آموزشی دانشگاه دکتر جهانشاهی مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه دکتر گلعلی پور ریس دانشکده بین الملل وخانم دکتر عبدالهی دبیر کمیته بین المللی سازی دانشگاه برگزار شد

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰ -

جلسه شورای اداری مجموعه آموزش عالی شادروان فلسفی

برگزاری جلسه شورای اداری مجموعه آموزش عالی شادروان فلسفی

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ -

هشتمین جلسه شورای دانشگاه برگزار شد

هشتمین جلسه شورای دانشگاه با حضور دکتر فاضل و با رعایت پروتکل های بهداشتی  تشکیل شد.

img_yw_news
پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ -

برگزاری آزمون علوم پایه پزشکی

 

img_yw_news
پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ -

آزمون جامع پیش کارورزی پزشکی

img_yw_news
دوشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۰ -

وبینار علمی احیای قلبی

برنامه بازآموزی احیای قلبی ریوی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶از ساعت ۹/۱۰الی ۱۰/۱۰بصورت وبینار برگزار می شود.

صفحه 1 از 5    
اولین
قبلی
1
 ورود کاربران

آمار بازدید

  • كل کاربران ثبت شده: 5568 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • ميهمانان در حال بازديد: 174 کاربر
  • تمام بازديد‌ها: 41241712 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 27149 بازدید