پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش مدیریت بازرسی و رسیدگی به شکایات

img_yw_news
شنبه ۱۰ آذر ۱۳۸۶ -

وظایف و اهداف اداره بازرسی و پاسخگوئی به شکایات

وظایف و اهداف اداره بازرسی و پاسخگوئی به شکایات وظایف بازرسی : 1- تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر ، دوره ای و موردی از واحدهای تابعه در سطح استان جهت سنجش میزان " مطابقت عمل و عملکرد " اقدام کنندگان با اهداف برنامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخصهای مورد ارزیابی دانشگاه.


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به حوزه ریاست می باشد.

© 2023 All Rights Reserved | chancellor