پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش طرح های صنایع نوین

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۸۹ -

طرح های صنایع نوین

    باستحضار اعضای محترم هیأت علمی و محققین می رساند که طرحهای صنایع نوین در فاز جدیدی از حمایت از مراکز دانشگاهی اقدام به دریافت پروژه ها از دانشگاههای سراسر کشور نموده است، لذا از تمامی اساتید دانشگاه علوم پزشکی گلستان درخواست می شود که با توجه به اینکه مبالغ زیادی از این تسهیلات در حساب دانشگاه گلستان از قبل واریز شده است،  اقدام به ارسال پروژه های خود نمایند. راهنمای ارسال طرحها به پیوست موجود می باشد.راهنمای ارسال طرح (کلیک کنید)وب سایت ارسال طرح ها: http://mimresearch.gov.ir/portal/