پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش برنامه هفته پژوهش

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۸۹ -

برنامه هفته پژوهش 89

  روز   تاریخ   محل برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی   عنوان   روز اول   شنبه 4 دی ماه   افتتاحییه استانی   دانشگاه منابع طبیعی- نمایشگاه متمرکز استانی   تبدیل علم به ثروت   روز دوم   یکشنبه 5 دی ماه   مرکز آموزشی درمانی 5 آذر   آموزش پژوهش محور   روز سوم   دوشنبه 6 دی ماه   مرکز آموزشی درمانی دزیانی   جهاد علمی-اقتدار ملی   روز چهارم   سه شنبه 7 دی ماه   مجموعه آموزشی فلسفی-مراسم تقدیر   مرجعیت علمی   روز پنجم   چهارشنبه 8 دی ماه   مرکز آموزشی درمانی طالقانی-اختتامییه استانی   توسعه پایدار و هدفمند   روز ششم   پنج شنبه 9 دی ماه     دینداری و علم محوری