پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش آمار دانشجویان

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۰ -

آمار دانشجویان

تعداد دانشجویان فعال  در نیمسال  اول ۹۸-۹۷ ترم  کارشناسی  پرستاری تعداد کل دختر پسر دوره ترم اول پرستاری ۹۷۱ ۶۶ ۲۲+۱۰B ۲۶+۸B ۶۶ ترم دوم پرستاری ۹۶۲ ۶۱ ۲۹ ۳۰+۲ B ۶۵ ترم سوم پرستاری ۹۶۱ ۵۱ ۲۲+ ۷B ۲۰+   ۲B ۶۴ ترم  چهارم  پرستاری ۹۵۲ ۴۵ ۱۹+۷B ۱۹ ۶۳ ترم پنجم  پرستاری ۹۵۱ ۴۴ ۲۳+۱ B ۲۰ ۶۲ ترم ششم پرستاری ۹۴۲ ۳۷ ۱۸ ۱۹ ۶۱ ترم هفتم پرستاری ۹۴۱ ۴۳ ۲۴ ۱۹ ۶۰ ترم هشتم پرستاری ۹۳۲ ۳۲ ۱۶ ۱۶ ۵۹ ترم نهم پرستاری ۹۳۱ ۸ ۶ ۲ ۵۸ جمع کل ۳۸۷ ۲۰۴ ۱۸۳   ترم        کارشناسی  مامایی تعداد کل دختر پسر دوره ترم اول مامایی ۹۷۱ ۲۲ ۲۱+۱B   ۲۵ ترم سوم مامایی ۹۶۱ ۲۴ ۲۰+۴ B   ۲۴ ترم پنجم  مامایی ۹۵۱ ۱۸ ۱۷+B ۱ - ۲۳ ترم هفتم   مامایی ۹۴۱ ۲۰ ۲۰ - ۲۲ ترم نهم     مامایی ۹۳۱ ( سلطانی ) ۸۴ ۸۴ - ۲۱ ترم                  (سالمندی ) ارشد تعداد کل دختر پسر دوره ارشد ترم ۱ (سالمندی ) ۹۷۱ ۷ ۳+۲ B ۲ ۴ ارشد ترم ۳ (سالمندی ) ۹۶۱ ۷ ۳+۲B ۲ ۳ ارشد ترم ۵(سالمندی )۹۵۱ ۶ ۳+۱B ۲ ۲ ارشد ترم ۷ سالمندی  ۹۴۲ ۲ ۱ ۱ ۱   جمع ۲۲ ۱۵ ۷   ترم         (مراقبتهای ویژه )) ارشد تعداد کل دختر پسر دوره ارشد ترم ۱ پرستاری ۹۷۱ ۸ ۴+۱B ۲+۱B ۱۰ ارشد ترم ۳ پرستاری ۹۶۱ ۱۰ ۵+۳B ۱+۱B ۹ ارشد ترم ۵ پرستاری ۹۵۱  ۱۰ ۶+۳B ۱ ۸ ارشد ترم ۷ پرستاری ۹۴۱ و۹۳۱ ۴ ۲ ۲ ۷ جمع ۳۲ ۲۴ ۸   ترم                  (مشاوره مامایی ) ارشد تعداد کل دختر پسر دوره ارشد ترم ۱ مشاوره در مامایی ۹۷۱ ۱۰ ۹+۱B   ۶ ارشد ترم ۳ مشاوره مامایی ۹۶۱ ۸ ۶+۲ B ۱Bمیهمانی  ۵ ارشد ترم ۵ مشاوره در مامایی ۹۵۱ ۸ ۷+۱B - ۴ ارشد ترم ۷ مشاوره مامایی ۹۴۱ ۶ ۶+۱B   ۳ جمع ۳۲ ۳۲     ترم                     (Ph.D) تعداد کل دختر پسر دوره     pH.dترم  ۹۷۱ ۳ ۱+۱B ۱ ۴     pH.dترم  ۹۶۱ ۴ ۳+۱B - ۳ Ph.D  ترم ۹۵۱ ۳ ۲ ۱ ۲ Ph.D  ترم ۹۳۲


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده پرستاری و مامائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 All Rights Reserved | School of Nursing & Midwifery

Designed & Developed by : Yektaweb