بایگانی بخش آمار دانشجویان

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۰ -

آمار دانشجویان

تعداد دانشجویان فعال  در نیمسال  اول 98-97 ترم  کارشناسی  پرستاری تعداد کل دختر پسر دوره ترم اول پرستاری 971 66 22+10B 26+8B 66 ترم دوم پرستاری 962 61 29 30+2 B 65 ترم سوم پرستاری 961 51 22+ 7B 20+   2B 64 ترم  چهارم  پرستاری 952 45 19+7B 19 63 ترم پنجم  پرستاری 951 44 23+1 B 20 62 ترم ششم پرستاری 942 37 18 19 61 ترم هفتم پرستاری 941 43 24 19 60 ترم هشتم پرستاری 932 32 16 16 59 ترم نهم پرستاری 931 8 6 2 58 جمع کل 387 204 183   ترم        کارشناسی  مامایی تعداد کل دختر پسر دوره ترم اول مامایی 971 22 21+1B   25 ترم سوم مامایی 961 24 20+4 B   24 ترم پنجم  مامایی 951 18 17+B 1 - 23 ترم هفتم   مامایی 941 20 20 - 22 ترم نهم     مامایی 931 ( سلطانی ) 84 84 - 21 ترم                  (سالمندی ) ارشد تعداد کل دختر پسر دوره ارشد ترم 1 (سالمندی ) 971 7 3+2 B 2 4 ارشد ترم 3 (سالمندی ) 961 7 3+2B 2 3 ارشد ترم 5(سالمندی )951 6 3+1B 2 2 ارشد ترم 7 سالمندی  942 2 1 1 1   جمع 22 15 7   ترم         (مراقبتهای ویژه )) ارشد تعداد کل دختر پسر دوره ارشد ترم 1 پرستاری 971 8 4+1B 2+1B 10 ارشد ترم 3 پرستاری 961 10 5+3B 1+1B 9 ارشد ترم 5 پرستاری 951  10 6+3B 1 8 ارشد ترم 7 پرستاری 941 و931 4 2 2 7 جمع 32 24 8   ترم                  (مشاوره مامایی ) ارشد تعداد کل دختر پسر دوره ارشد ترم 1 مشاوره در مامایی 971 10 9+1B   6 ارشد ترم 3 مشاوره مامایی 961 8 6+2 B 1Bمیهمانی  5 ارشد ترم 5 مشاوره در مامایی 951 8 7+1B - 4 ارشد ترم 7 مشاوره مامایی 941 6 6+1B   3 جمع 32 32     ترم                     (Ph.D) تعداد کل دختر پسر دوره     pH.dترم  971 3 1+1B 1 4     pH.dترم  961 4 3+1B - 3 Ph.D  ترم 951 3 2 1 2 Ph.D  ترم 932 2


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده پرستاری و مامائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | School of Nursing & Midwifery

Designed & Developed by : Yektaweb