بایگانی بخش اولویت های پژوهشی تغذیه

img_yw_news
دوشنبه ۴ خرداد ۱۳۸۸ -

اولویت های پژوهشی

  باتوجه به لزوم استفاده از مطالعات وضعیت تغذیه کشور جهت اجرای برخی از مداخلات ملی؛ انجام مطالعات کاربردی و بررسی­های کشوری در مواردی که نقص اطلاعات وجود داشته و یا نیاز به تجدید و به روز کردن اطلاعات است ضروری می­باشد. فهرست تعدادی از اولویت­های پژوهشی اداره بهبود تغذیه جامعه جهت اعلام به گروه­های علمی پژوهشی دانشگاه و ترتیب انجام مطالعات منطقه­ای و ملی به شرح زیر اعلام می­گردد.