پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش کنگره دکتر الهام خوری

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۰ -

کنگره

عنوان کنگره/همایش محل برگزاری نگرانی های سلامتی نوجوانان هفتمین سمینار سراسری پرستار،ماما و پژوهش دانشگاه علوم پزشکی گرگان ۵ و ۶ آبان ۹۵ چرا سرمایه گذاری بر سلامت نوجوانان از اهمیت بسزایی برخوردار است؟ هفتمین سمینار سراسری پرستار،ماما و پژوهش دانشگاه علوم پزشکی گرگان ۵ و ۶ آبان ۹۵ بررسی تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بر اضطراب زنان کاندید درمان تلقیح داخل رحمی بیمارستان محب یاس تهران،ایران۹۴ هفتمین سمینار سراسری پرستار،ماما و پژوهش دانشگاه علوم پزشکی گرگان ۵ و ۶ آبان ۹۵ بررسی چرا سرمایه گذاری بر سلامت نوجوانان از اهمیت زیادی برخوردار است اولین همایش ملی بارداری ایمن دانشگاه آزاد اسلامی گرگان Associated factors of alcohol and consumption among university students in an Iranian study۲۰۱۸ FIGO اسپانیا Comorbidity Of High-Risk Behaviors in young people۲۰۱۸ FIGO اسپانیا Contributing Factores To High-Risk Behavior Among Iranian Students۲۰۱۸ FIGO اسپانیا Effective Factors On Smoking Among University students۲۰۱۸ FIGO اسپانیا Factors Associated with Unhealthy Diet Iranian Medical Students۲۰۱۸ FIGO اسپانیا Investigating Factors Affecting The Unintional Injury Behaviors Among Iranian Students۲۰۱۸ FIGO اسپانیا تاثیر آموزش ایمنی شخصی به مادران بر دانش و مهارت پیشگیری ازسوء استفاده جنسی دختران پیش دبستانی شهر گرگان، ۲۰۱۸ آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی The Health Concerns of Adolescent High School Girls From their Personal Perspectives۲۰۱۹ The national Congress of Sexual & Reproductive گرگان


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی می باشد.