بایگانی بخش کارشناس مرکز

img_yw_news
سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰ -

اطلاعات

نفیسه طبرسا سمت: کارشناس مرکز تحقیقات سلامت فراورده های غذایی،دارویی و طبیعی  رشته تحصیلی: شیمی آلی پست الکترونیکی:nafiseh.tabarsagmail.com شماره تماس : ۳۲۴۴۱۲۹۲-۰۱۷


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات سلامت فراورده های غذایی، دارویی و طبیعی می باشد.