پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش ارتباط با ما

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ -

تماس با ما

ارتباط با اعضای هیئت علمی و کارشناسان گروه مدیر گروه (دکتر جهانبخش اسدی):                                   ۰۱۷۳۲۴۵۲۶۵۱ داخلی ۳۱۹ معاون آموزشی گروه (دکتر سید مهدی جعفری):                  ۰۱۷۳۲۴۵۲۶۵۱ داخلی ۳۱۸ دکتر آزاد رضا منصوریان -دکتر عبدالجلال مرجانی:                  ۰۱۷۳۲۴۵۲۶۵۱ داخلی ۲۹۶ مرکز اختلالات متابولیک(خانم پورشریفی):                          ۰۱۷۳۲۴۵۲۶۵۱ داخلی ۳۲۵ آزمایشگاه بیوشیمی (خانم صفرزاد):                                 ۰۱۷۳۲۴۵۲۶۵۱ داخلی ۳۲۳  


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه بیوشیمی می باشد.

© 2023 All Rights Reserved | BioSHimi