پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش مقالات

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ -

مقالات منتج شده از فعالیت های تحقیقاتی اعضای گروه

۱- دکتر آزادرضا منصوریان                                   رتبه علمی : استاد                                  رشته تخصصی :دکترای تخصصی (PhD) /بیوشیمی بالینی                                  سامانه علم سنجی                                    ۲- دکتر عبدالجلال مرجان                                رتبه علمی : استاد                                رشته تخصصی : دکترای تخصصی (PhD) /بیوشیمی بالینی                                سامانه علم سنجی                                ۳-دکتر جهانبخش اسدی ( مدیر گروه )                                رتبه علمی : استاد                                رشته تخصصی : دکترای تخصصی (PhD) /بیوشیمی بالینی                                سامانه علم سنجی                         ۴- دکتر علیرضا خوشبین خوش نظر                                رتبه علمی : دانشیار                                رشته تخصصی :دکترای تخصصی (PhD) /فیزیک پزشکی                                سامانه علم سنجی                                 ۵- دکتر مجید شهبازی                                رتبه علمی : استاد                                رشته تخصصی : دکترای تخصصی (PhD) / ژنتیک                                سامانه علم سنجی                                ۶- استاد غلامرضا وقاری                                رتبه علمی : مربی                                رشته تخصصی : علوم تغذیه                                سامانه علم سنجی ۷-دکتر زهرا عرب بافرانی                                 رتبه علمی : استادیار                                رشته تخصصی : دکترای تخصصی (PhD) /فیزیک پزشکی                                سامانه علم سنجی ۸- دکتر ماریه سقائیان                                  رتبه علمی : استادیار                                رشته تخصصی : دکترای تخصصی (PhD) / پزشکی مولکولی                                    سامانه علم سنجی ۹-دکتر سید مهدی جعفری                                رتبه علمی : استادیار                                رشته تخصصی : دکترای تخصصی (PhD) /بیوشیمی بالینی                                سامانه علم سنجی ۱۰-دکتر سید مصطفی میر                                رتبه علمی : استادیار                                رشته تخصصی : دکترای تخصصی (PhD) /بیوشیمی بالینی                                سامانه علم سنجی    


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه بیوشیمی می باشد.

© 2023 All Rights Reserved | BioSHimi