بایگانی بخش اعضای هیئت علمی گروه

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ -

اعضای هیأت علمی گروه

۱- دکتر آزادرضا منصوریان                                   رتبه علمی : استاد                                  رشته تخصصی :دکترای تخصصی (PhD) /بیوشیمی بالینی                                  سامانه علم سنجی                                  طرح درس دانشجویان پزشکی( ترم ۱ ، ترم ۳) ، کارشناسی ارشد ، دکتری تخصصی (P.h.D)  ۲- دکتر عبدالجلال مرجانی                                رتبه علمی : استاد                                رشته تخصصی : دکترای تخصصی (PhD) /بیوشیمی بالینی                                سامانه علم سنجی                                طرح درس دانشجویان ( کارشناسی ارشد (متابولیسم مواد سه گانه ) ) ۳-دکتر جهانبخش اسدی ( مدیر گروه )                                رتبه علمی : استاد                                رشته تخصصی : دکترای تخصصی (PhD) /بیوشیمی بالینی                                سامانه علم سنجی                                طرح درس دانشجویان ( پزشکی ترم ۱ ) ، کارشناسی ارشد ( بیوشیمی هورمون ) ، دکتری تخصصی ( بیوشیمی سرطان و تومورمارکر ها ) ۴- دکتر علیرضا خوشبین خوش نظر                                رتبه علمی : دانشیار                                رشته تخصصی :دکترای تخصصی (PhD) /فیزیک پزشکی                                سامانه علم سنجی                                طرح درس دانشجویان ( پزشکی ترم ۳ ، کارشناسی ارشد ( بیوشیمی سرطان ، )                                 ۵- دکتر مجید شهبازی                                رتبه علمی : استاد                                رشته تخصصی : دکترای تخصصی (PhD) / ژنتیک                                سامانه علم سنجی                                ۶- استاد غلامرضا وقاری                                رتبه علمی : مربی                                رشته تخصصی : علوم تغذیه                                سامانه علم سنجی                                طرح درس دانشجویان (   ) ۷-دکتر زهرا عرب بافرانی                                 رتبه علمی : استادیار                                رشته تخصصی : دکترای تخصصی (PhD) /فیزیک پزشکی                                سامانه علم سنجی                                طرح درس دانشجویان ( پزشکی) ۸- دکتر ماریه سقائیان                                  رتبه علمی : استادیار                                رشته تخصصی : دکترای تخصصی (PhD) / پزشکی مولکولی                                    سامانه علم سنجی                                طرح درس دانشجویان ( کارشناسی ارشد(بیوشیمی پیشرفته بافت ها - بیوشیمی غشا و انتقال - بیوشیمی کار با دستگاه ها - بیوشیمی و تشخیص مولکولی - روش تحقیق) ، دکتری تخصصی ( ترم ۱ ( بیولوژی مولکولی )، ترم ۲( کشت سلولی) ۹-دکتر سید مهدی جعفری                                رتبه علمی : استادیار                                رشته تخصصی : دکترای تخصصی (PhD) /بیوشیمی بالینی                                سامانه علم سنجی                                طرح درس دانشجویان (دانشجویان ارشد(بیوشیمی پیشرفته بافت، آنزیم شناسی) ، دکتری تخصصی ( بیوشیمی سرطان ) ، دانشجویان پرستاری (بیوشیمی)) ۱۰-دکتر سید مصطفی میر                                رتبه علمی : استادیار                                رشته تخصصی : دکترای تخصصی (PhD) /بیوشیمی بالینی                                سامانه علم سنجی                                طرح درس دانشجویان ( تغذیه )  


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه بیوشیمی می باشد.

© 2021 All Rights Reserved | BioSHimi