بایگانی بخش کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ -

آرایش ترمی کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

دوم اول سال چهارم                سوم دوم            اول نیمسال تعداد واحد نام واحد تعداد واحد نام واحد تعداد واحد نام واحد تعداد واحد نام واحد نوع درس ۸ پایان نامه ۳ بیوشیمی بالینی ۲ بیوشیمی پیشرفته بافت­ها   ۲ متابولیسم مواد سه ­گانه و اختلالات   اجباری ۲ کار آموزی بیمارستانی     ۱ سمینار         ۲ بیوشیمی و تشخیص مولکولی ۲ روش های آزمایشگاهی، شناخت و کار با دستگاه ها             ۲ بیوشیمی هورمون ها و تومور مارکرها             ۲ آنزیم شناسی                                   ۱ سیستم­های اطلاع رسانی پزشکی   پیش نیاز             ۶ بیوشیمی عمومی     ۲ مکانیسم مولکولی بیماری ها ۲ بیوشیمی غشا و انتقال ۲ زبان تخصصی(پیشنهاد دانشجویان)   اختیاری     ۲ امار کاربردی     ۲ روش تحقیق  


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه بیوشیمی می باشد.

© 2021 All Rights Reserved | BioSHimi