پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش خدمات آموزشی و تشخیصی

img_yw_news
شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰ -

خدمات تشخیصی گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی

بخش های بیوشیمی و هورمون شناسی آزمایشگاه های بیمارستان آل جلیل آق قلا و کلینیک فوق تخصصی دزیانی تحت نظارت مستقیم گروه بیوشیمی بالینی دانشکده پزشکی قرار دارند. این نظارت از طریق فعالیت اعضاء هیئت علمی گروه به عنوان مسئول فنی در آزمایشگاه های فوق الذکر انجام می شود که وظیفه کنترل کمی و کیفی خدمات تشخیصی و بررسی و تائید جواب آزمایشات را قبل از تحویل داده شدن به بخش های بیمارستانی  و بیماران سرپایی به عهده دارند.علاوه بر این واحدهای کارورزی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری بیوشیمی بالینی در بخش های فوق الذکر انجام می شود. فضا های اداری، آموزشی و تشخیصی گروه بیوشیمی


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه بیوشیمی می باشد.

© 2023 All Rights Reserved | BioSHimi