پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D)

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰ -

ضوابط و راهنمای آموزشی گروه بیوشیمی

معرفی رشته بیوشیمی بالینی و مسیر شغلی این رشته آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی( Ph.D) ضوابط آموزشی دکتری تخصصی(Ph.D) بیوشیمی بالینی راهنمای آموزشی دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D) بیوشیمی بالینی گزارش فعالیت­ های دانشجویان دکتری( لاگ بوک)


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه بیوشیمی می باشد.

© 2023 All Rights Reserved | BioSHimi