بایگانی بخش کارشناسان گروه

img_yw_news
یکشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۰ -

کارشناسان آموزشی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی شماره تماس آدرس E.mail اتاق        خانم ناهید پورشریفی کارشناسی علوم آزمایشگاهی ۰۱۷۳۲۴۵۲۶۵۱ داخلی ۳۲۵ nahidpoursharifiyahoo.com ۱۱۸ خانم مهدیه صفرزاد کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی ۰۱۷۳۲۴۵۲۶۵۱ داخلی ۳۲۳ mahdiehsafarzadgmail.com   آزمایشگاه بیوشیمی خانم شیلا فلسفی کارشناس ارشد بیوشیمی ۱۷۳۲۴۵۲۶۵۱ داخلی ۳۲۳ Shilafalsafi۷۱gmail.com آزمایشگاه بیوشیمی خانم مدیا محمدی نجات کارشناسی ارشد شیمی دارویی ۱۷۳۲۴۵۲۶۵۱ داخلی ۳۲۳ Medya_۷۱yahoo.com آزمایشگاه بیوشیمی


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه بیوشیمی می باشد.

© 2021 All Rights Reserved | BioSHimi