بایگانی بخش مطالب آموزشی واحد دانش پژوهی

img_yw_news
یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹ -

مطالب آموزشی واحد دانش پژوهی

معرفی واحد نیروی انسانی واحد کمیته دانش پژوهی آموزشی دانشگاه  فرم‌ها و آیین نامه‌های واحد مطالب آموزشی واحد اطلاعات تماس ادرس پستی: استان گلستان، شهر گرگان، کیلومتر ۵ جاده گرگان-ساری، اول جاده شصت کلا، مجموعه آموزش عالی شادروان فلسفی، معاونت آموزشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی کدپستی: ۴۹۳۴۱۷۴۵۱۵ تلفن: ۰۱۷۳۲۴۵۱۷۲۳ فکس: ۰۱۷۳۲۴۵۱۶۶۱ وب: www.goums.ac.ir پست الکترونیک: edcgoums.ac.ir مطالب و محتواهای آموزشی مرتبط با طرح های نوآورانه آموزشی و دانش پژوهی فایل ارائه: مفاهیم پایه در دانش پژوهی  فایل ارائه : معیارهای ارزیابی دانش پژوهی فایل ارائه:‌ کلیات نگارش پروپوزال طرح نوآورانه آموزشی مقاله: بسط مفهوم دانش پژوهی: دانش پژوهی آموزشی و کاربرد آن در ایران  مقاله: چگونه فرایند دانش پژوهی آموزشی بنویسیم: یک مقاله مروری  کتاب: تاریخچه اسکالرشیپ یاددهی- یادگیری  کتاب: راهنمای مدرسین علوم پزشکی: دانش پژوهی در آموزش کتاب: Scholarship reconsidered  فایلهای سمینار مجازی دانش پژوهی آموزشی: (۱) دکتر میرحسینی، (۲) دکتر حسینی، (۳) دکتر یزدانی 


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2021 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)