بایگانی بخش ارزیابی آزمون داخلی

img_yw_news
شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۹ -

ارزیابی آزمون

عنوان آزمون تاریخ آزمون تعداد سئوال تعداد شرکت کننده بیماری های خون و انکولوژی ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۱۲ بیماری های خون و انکولوژی ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۱۲ بیماری های خون و انکولوژی ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۶ بیماری های خون و انکولوژی ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۱۶ بیماری های ریه ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۴۵ ۱۰۸ بیماری های خون دکتر پورخانی پزشکی پردیس ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۴۰ ۸۵ بیماری های غدد دکتر کبوتری و دکتر اکبری ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۶۲ ۷۱ بیماری های گوارش فیزیوپاتولوژی دکتر نوروزی ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۱۵ ۵۹ بیماری های گوارش فیزیوپاتولوژی دکتر امیریانی ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۷ ۵۹ بیماری های گوارش فیزیوپاتولوژی دکترموسوی ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۱۵ ۵۹ بیماری های گوارش فیزیوپاتولوژی دکتر پوشانی ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۱۰ ۵۹ بیمارهای گوارش فیزیوپاتولوژی ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۴۷ ۵۹ بیماری های خون پزشکی روزانه دکتر پورخانی ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۴۰ ۳۸ بیماری های خون فیزیوپاتولوژی ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۵۲ ۸۸ بیماری های گوارش پزشکی پردیس ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۵۴ ۷۳ بیماری های غدد ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۵۹ ۸۵ غدددد ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۶۰ ۲ روماتولوژی پزشکی پردیس ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۵۷ ۶۳ بیماری های خون پزشکی پردیس دکتر نعیمی ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۴۰ ۶۳ روماتولوژی ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۶۰ ۸۶ بیماری های غدد داخلی و متابولیسم ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۶۰ ۶۴ گوارش ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۵۲ ۸۸ بیماری های ریه ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۳۳ ۳ بیماری های ریه پزشکی روزانه ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۴۲ ۸۵ بیماری های کلیه پزشکی روزانه ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۳۳ ۸۱ بیماری های ریه پزشکی پردیس دکتر خانداش پور ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۴۲ ۷۲ بیماری های کلیه پزشکی پردیس ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۳۳ ۷۰ روماتولوژی ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۵۷ ۴۷ بیماری های گوارش دکتر پوشانی ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ۱۵ ۴۴ بیماری های گوارش دکترنوروزی ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ۲۰ ۴۴ بیماری های گوارش دکترخوش نیا ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ۸ ۴۴ بیماری های گوارش دکتر امیریانی ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ۶ ۴۴ بیماری های گوارش دکتر موسوی ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ۱۴ ۴۴ بیماری های گوارش ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ۶۳ ۴۴ بیماری های خون ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۵۰ ۹۳ بیماری های غدد ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ۶۰ ۴۵ بیماری های خون ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۵۰ ۴۳ آزمون کتبی دوره ای دستیاری داخلی ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ۶۶ ۲۵ بیماری های روماتیسمی ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۵۵ ۸۳ بیماری های گوارش ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ ۵۰ ۳۶ بیماری های گوارش دکتر نوروزی ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ ۱۶ ۳۶ بیماری های گوارش  دکتر امیریانی ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ ۴ ۳۶ بیماری های گوارش دکتر پوشانی ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ ۱۶ ۳۶ بیماری های گوارش دکتر الهویی ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ ۶ ۳۶ بیماری های گوارش دکتر خوش نیا ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ ۸ ۳۶ بیماری های ریه ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ ۴۲ ۸۷ بیماری های روماتیسمی (روماتولوژی) ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ۵۱ ۳۰ بیماری های کلیه ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ ۴۰ ۸۱ بیماری های غدد ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ ۵۹ ۳۱ بیماری های کلیه ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ ۲۶ ۳۷ بیماری های ریه پزشکی پردیس ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ ۴۲ ۳۶ بیماری های خون پردیس پزشکی ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ ۴۰ ۳۱ آزمون کتبی دوره ای دستیاری داخلی ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ ۵۰ ۲۵ بیماری های ریه دکتر ریاحی آقایی خانداش  پور کشاورز ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ ۴۱ ۳۴ بیماری های ریه ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ ۴۸ ۷۷


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دفتر توسعه آموزش EDO می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | EDO

Designed & Developed by : Yektaweb