بایگانی بخش طرح های واحد پژوهش در آموزش

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۲ -

طرح های واحد پژوهش در آموزش

صفحه اصلی واحد  .ywtab { position: relative; overflow: hidden; margin: 10px auto; width: 100%; font-family: iransans; } /* Nav */ .ywtab nav { text-align: center; } .ywtab nav ul { position: relative; display: -ms-flexbox; display: -webkit-flex; display: -moz-flex; display: -ms-flex; display: flex; margin: 0 auto; padding: 0; max-width: 1200px; list-style: none; -ms-box-orient: horizontal; -ms-box-pack: center; -webkit-flex-flow: row wrap; -moz-flex-flow: row wrap; -ms-flex-flow: row wrap; flex-flow: row wrap; -webkit-justify-content: center; -moz-justify-content: center; -ms-justify-content: center; justify-content: center; } .ywtab nav ul li { position: relative; z-index: 1; display: block; margin: 0; text-align: center; -webkit-flex: 1; -moz-flex: 1; -ms-flex: 1; flex: 1; background: none; } .ywtab nav ul li{ padding: 0 5px 0 0; } .ywtab nav ul li:first-child{ padding: 0; } .ywtab nav li span { position: relative; display: block; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; line-height: 2.5; background-color: #eee; border-radius: 10px 10px 0 0; -webkit-border-radius: 10px 10px 0 0; -moz-border-radius: 10px 10px 0 0; padding: 0.7em 0.4em; color: #1487d8; font-size: 16px; font-weight: 500; line-height: 1; line-height: 20px !important; cursor: pointer; } .ywtab nav a span { vertical-align: middle; } .ywtab nav a:hover, .ywtab nav a:focus , .ywtab nav li.tab-current span { background-color: #1487d8; color: #fff; } .ywtab .content-wrap { position: relative; min-height: 100px; background-color: #fff; border: 1px solid #eee; } .ywtab .content-wrap section { display: none; margin: 0 auto; padding: 1em; max-width: 1200px; } .ywtab .content-wrap section.content-current { display: block; } @media screen and (max-width: 58em) { } اولویت های پژوهش درآموزشطرح های پایان یافتهطرحهای مصوب و در دست اجرا  اولویت های واحد پژوهش در آموزش EDC دانشگاه در سال 1398  اولویت های واحد پژوهش در آموزش EDC دانشگاه در سال ۱۳۹۶   اولویت های واحد پژوهش در آموزش EDC دانشگاه در سال ۱۳۹۵   اولویت های واحد پژوهش در آموزش EDC دانشگاه در سال ۱۳۹۱   طرح های ارائه شده در دفتر پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه  لیست طرح های ارائه شده  تا مرداد ماه سال ۱۳۹۶     چکیده طرح ها $( ".DUFBPywtab nav li" ).click(function() { $(".DUFBPywtab nav li").removeClass("tab-current"); $(this).addClass("tab-current"); var num = $(this).attr("data-num"); $(".DUFBPywtab .content-wrap section").removeClass("content-current"); $(".DUFBPywtab .content-wrap section").eq( num).addClass("content-current"); });


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2021 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)