بایگانی بخش آیین نامه های واحد ارزشیابی

img_yw_news
یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹ -

آیین نامه های واحد ارزشیابی

آیین نامه جامع ارزیابی عملکرد سیستم آموزشی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان آیین نامه درون دانشگاهی دفتر ارزشیابی  آیین نامه شرح وظایف دفاتر EDO و نحوه تعامل با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی(EDC)  آیین نامه نظام جامع ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه  برنامه جامع ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه آیین نامه نظام جامع ارزشیابی دانشجو دانشگاه  برنامه جامع ارزشیابی دانشجو دانشگاه 


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2021 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)