بایگانی بخش تامین و توسعه محیط های حامی سلامت

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹ -

شیوه نامه سفیران سلامت ۱۳۹۵ بسیج

طبق مفاد تفاهم نامه فی مابین معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان ، مسئول بسیج سازندگی و مسئول سازمان بسیج جامعه زنان سپاه نینوای گلستان و مسئول بسیج جامعه پزشکی استان به منظور ارتقا سلامت جامعه با محوریت توسعه آموزش خود مراقبتی و همچنین باروری سالم در راستای سیاست های ابلاغی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری و استفاده از پایگاه مردمی بسیج تحت عنوان " سفیران سلامت بسیج" شیوه نامه زیر طراحی و جهت اجرا ابلاغ می گردد. این شیوه نامه در۲ بخش توضیح داده می شود: بخش اول : شیوه نامه اجرای برنامه سفیران سلامت بسیج در سطح استان ۱۳۹۵ بخش دوم : شیوه نامه اجرای برنامه سفیران سلامت بسیج درسطح شهرستان ۱۳۹۵