بایگانی بخش آیین نامه های واحد استعداد درخشان

img_yw_news
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹ -

آیین نامه های دفتر استعدادهای درخشان

ابلاغ آیین نامه "تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعداد های درخشان" و "تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به مقاطع بالاتر" و "شیوه نامه تخصیص امتیاز به واجدین شرایط " آیین نامه "تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعداد های درخشان" آیین نامه "تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به مقاطع بالاتر"  آیین نامه "شیوه نامه تخصیص امتیاز به واجدین شرایط "


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2021 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)