بایگانی بخش گزارش ارزشیابی ادواری

img_yw_news
سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷ -

گزارش ارزشیابی ادواری برنامه های گروه های آموزشی

گزارش ارزشیابی ادواری برنامه های گروه های آموزشی   * جدول تنظیم جلسات برگزار شده دروس تئوری مراکز آموزشی درمانی (ماه‌های آموزشی بالینی) * جدول تنظیم جلسات برگزار شده دروس تئوری دانشکده ها * فایل اکسل (Excel) چک لیست ارزشیابی ادواری برنامه درسی جهت سهولت ورود داده ها * رونداجرای شیوه های ارزشیابی ادواری  * چک لیست ارزشیابی ادواری برنامه های گروه های آموزشی * فلوچارت ارائه گزارش ادواری برنامه های گروه های آموزشی


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2021 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)