بایگانی بخش صورتجلسات برنامه ریزی درسی

img_yw_news
شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶ -

صورتجلسات دفتر برنامه ریزی درسی

صورتجلسات دفتر برنامه ریزی درسی * صورتجلسه مورخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ * صورتجلسه مورخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ * صورتجلسه مورخ ۲۴ دی ۱۳۹۷ * صورتجلسه مورخ ۱ خرداد۱۳۹۷ * صورتجلسه مورخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ * صورتجلسه مورخ مهر ۱۳۹۶ * صورتجلسه مورخ ۲۶ تیر ۱۳۹۶ * صورتجلسه مورخ ۸ اسفند ۱۳۹۵ 


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2021 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)