بایگانی بخش برنامه عملیاتی برنامه ریزی درسی

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ -

برنامه عملیاتی دفتر برنامه ریزی درسی

برنامه عملیاتی دفتر برنامه ریزی درسی  برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۶  -   برنامه استراتژیک سال ۱۳۹۶  برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۵  برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۴  برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۳


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2021 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)