بایگانی بخش فرایندهای ارزشیابی

img_yw_news
چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۳ -

ارزشیابی اساتید

فرآیند ارزشیابی ۴ گانه اساتید فرآیند ارزشیابی دانشجویان از اساتید فرآیند لاگ بوک الکترونیک فرآیند لاگ بوک کاغذی فرایند ارزیابی درونی گروه های آموزشی  فرآیند ارزشیابی فراگیر از اساتید بالینی فرآیند ارزیابی کمی آزمون ها فرآیند ارزیابی کیفی آزمون ها  فرآیند ارزیابی آزمون های صلاحیت بالینی


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2021 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)