بایگانی بخش گزارش عملکرد واحد ارزشیابی

img_yw_news
شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۳ -

گزارش عملکرد دفاتر EDO دانشگاه

گزارش عملکرد دفتر ارزشیابی   گزارش عملکرد  نیمه دوم سال ۱۳۹۹  گزارش عملکرد  نیمه اول سال ۱۳۹۹  گزارش عملکرد سال ۱۳۹۸   گزارش عملکرد سال ۱۳۹۷   گزارش عملکرد سال ۱۳۹۶   گزارش عملکرد سال ۱۳۹۵   گزارش عملکرد دفتر ارزشیابی (سال ۱۳۹۴)    گزارش عملکرد سال ۱۳۹۳     گزارش عملکرد سال ۱۳۹۲   گزارش عملکرد سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۱ دفتر ارزشیابی   گزارش عملکرد سال ۱۳۸۹ دفتر ارزشیابی   گزارش عملکرد سال ۸۶ الی۸۹ دفتر ارزشیابی  


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2021 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)