بایگانی بخش چک لیست های واحد ارزشیابی

img_yw_news
شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۳ -

چک لیست ها- دفتر ارزشیابی

چک لیست های دفتر ارزشیابی     فرم ارزیابی ۳۶۰ درجه دستیاران milman OSCE DOPS mini- cex blueprint    


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2021 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)