بایگانی بخش شرح وظابف واحد ارزشیابی

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

واحد ارزشیابی

مقدمه: ارزشیابی یک فرایند نظامند برای جمع آوری، تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات می باشد که به منظور کنترل دقیق پیشروی برنامه ها به سوی اهداف از پیش تعیین شده اجرا می گردد. ارزشیابی در معنای دیگر، بررسی دقیق و عالمانه ابعاد مختلف برنامه مثل اثربخشی برنامه ها، کارآیی و کیفیت است. به کمک ارزشیابی می توان ساختار فعالیت ها و سازماندهی برنامه را تجزیه و تحلیل کرد و  با بهره گیری از نتایج ارزشیابی می توان امکان دستیابی به اهداف، مقاصد و میزان اهمیت و هزینه بری آنها را بررسی کرد.ارزشیابی جزء اساسی برنامه های آموزشی می باشد. برنامه ریزی برای ارزشیابی در زمان تعیین اهداف و همچنین نتایج مورد نظر انجام می گیرد. معرفی واحد: واحد ارزیابی و ارزشیابی از مجموعه‌های مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی بر آن است تا با استفاده از شیوه‌های نوین، ابزارها، فرم‌ها و نرم افزارهای ارزشیابی، در راستای سنجش توانایی‌های آموزشی اعضای هیات علمی و ارتقاء توانمندی‌های تدریس آنان اقدام نموده و با انجام طرح‌های تحقیقاتی در زمینه ارزشیابی و استفاده از نتایج تحقیقات در بهبود کیفیت آموزش گام بردارد. شرح وظایف واحد: ۱-هماهنگی و آماده سازی مراحل اجرای فرایند های ارزشیابی( دانشجو از استاد(( تئوری و بالینی))، چهارگانه((معاون آموزشی، مدیر گروه، همکار، خود ارزیابی)) ۲-تشکیل جلسات، آماده سازی سامانه ارزشیابی( تدوین فرم، تعیین بازه زمانی و...، اطلاع رسانی به ذی نفعان، پیگیری و رفع مشکلات احتمالی سامانه، گزارش گیری و ارسال گزارش به افراد ذی صلاح و ذی نفع ۳- نظارت بر اجرای ارزیابی کمی و کیفی آزمون ها ۴- نظارت بر اجرای ارزیابی درونی گروه های آموزشی ۵- نظارت بر اجرای فرایند لاگ بوک ۶- صدور گواهی تدریس اعضای هیات علمی جهت ارتقا ۷- نظارت بر عملکرد EDO دانشکده ها ۸- بروز رسانی واحد ارزشیابی در سایت EDC


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2021 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)