بایگانی بخش تماس با واحد توانمندسازی اساتید

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ -

تماس با واحد توانمندسازی اساتید

اطلاعات تماس  با واحد توانمندسازی اساتید: شماره تماس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه:        ۰۱۷۳۲۴۵۱۷۲۳ آدرس:گرگان-شصت کلا- مجموعه آموزشی عالی فلسفی  – معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان- مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2021 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)