بایگانی بخش مطالب آموزشی

img_yw_news
دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰ -

فیلم کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای ۷آذر۱۴۰۰

فیلم کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای ۷آذر۱۴۰۰- مدرس: دکتر محمدرضا یوسفی

img_yw_news
چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰ -

فیلم کارگاه اموزشی روشهای برنامه ریزی و آموزش در حیطه اخلاق و رفتار حرفه ای۲ آذر۱۴۰۰

فیلم کارگاه اموزشی روشهای برنامه ریزی و آموزش در حیطه اخلاق و رفتار حرفه ای۲ آذر۱۴۰۰- مدرس: دکتر لیلا جویباری

img_yw_news
دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰ -

فیلم کارگاه روش های ارزیابی یادگیری : داپس

فیلم کارگاه  روش های ارزیابی یادگیری : داپس- ۳۰آبان ۱۴۰۰- مدرس : دکتر محمدرضا یوسفی

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۰ -

فیلم کارگاه آموزشی جشنواره اموزشی شهید مطهری- ۱۲ آبان ۱۴۰۰

فیلم کارگاه آموزشی جشنواره اموزشی شهید مطهری- ۱۲ آبان ۱۴۰۰- مدرس : دکتر لیلا جویباری

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۰ -

فیلم کارگاه اموزشی روشهای نوین تدریس (PBL،CPC،آموزش تلفیقی ،آموزش بین رشته ای)

فیلم کارگاه اموزشی روشهای نوین تدریس (PBL،CPC،آموزش تلفیقی ،آموزش بین رشته ای)- مدرس: دکترلیلا جویباری -۱۱آبان ۱۴۰۰

img_yw_news
سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰ -

فیلم کارگاه اموزشی فنون تدریس در گروههای بزرگ،کلاسها، کنفرانس ها - ۲۷ مهرماه ۱۴۰۰

فیلم کارگاه اموزشی فنون تدریس در گروههای بزرگ،کلاسها، کنفرانس ها - ۲۷ مهرماه ۱۴۰۰- مدرس دکتر لیلا جویباری

img_yw_news
شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ -

فیلم کارگاه آموزشی آینده پژوهی؛ اصول و روش ها- ۲۱مهرماه ۱۴۰۰

فیلم کارگاه آموزشی آینده پژوهی؛ اصول و روش ها- ۲۱مهرماه ۱۴۰۰- مدرس: دکتر علیرضا حیدری

img_yw_news
دوشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۰ -

فیلم کارگاه آموزشی" مبانی و روشهای تدریس" تاریخ ۷ مهر ماه ۱۴۰۰- ساعت ۱۲

فیلم کارگاه آموزشی" مبانی و روشهای تدریس" تاریخ ۷ مهر ماه ۱۴۰۰- ساعت ۱۲- مدرس: دکتر لیلا جویباری

img_yw_news
دوشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۰ -

فیلم کارگاه آموزشی" دانستنیهای کووید ۱۹" تاریخ ۷مهرماه ۱۴۰۰

فیلم کارگاه آموزشی " دانستنیهای کووید ۱۹" تاریخ ۷مهرماه ۱۴۰۰-ساعت ۹:۳۰ لغایت ۱۱:۳۰-  مدرسین : دکتر سیدمحمدهادی رضوی نیکو- دکتر صادقعلی عظیمی- دکتر لیلا جویباری

img_yw_news
شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ -

فیلم کارگاه آموزشی مدل ها و گامهای اساسی در تدوین کوریکولوم تاریخ ۲۳ شهریور۱۴۰۰

فیلم کارگاه آموزشی مدل ها و گامهای اساسی در تدوین کوریکولوم تاریخ ۲۳ شهریور۱۴۰۰- مدرس دکتر لیلا جویباری

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ -

فیلم کارگاه آموزشی " آشنایی با آیین نامه معادل سازی فعالیتهای اعضای هئت علمی دانشگاه- ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۰

فیلم کارگاه آموزشی " آشنایی با آیین نامه معادل سازی فعالیتهای اعضای هئت علمی دانشگاه- ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۰- مدرس: دکتر آیلر جمالی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ -

فیلم کارگاه آموزشی روش تدریس پیشرفته- ۹ شهریور۱۴۰۰

فیلم کارگاه آموزشی روش تدریس پیشرفته- ۹ شهریور۱۴۰۰- مدرس : دکتر آسیه سادات بنی عقیل

img_yw_news
چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ -

فیلم کارگاه آموزشی یادگیری مبتنی بر تیم- ۸شهریورماه ۱۴۰۰

فیلم کارگاه آموزشی یادگیری مبتنی بر تیم- ۸شهریورماه ۱۴۰۰- مدرسین: دکتر نسیم سیفی/ دکتر مهناز مدانلو/ مهندس علی جنتی عطایی

img_yw_news
چهارشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۰ -

فیلم کارگاه آموزشی ارزیابی یادگیریKFP - دوم شهریور ماه ۱۴۰۰

فیلم کارگاه آموزشی ارزیابی یادگیریKFP - دوم شهریور ماه ۱۴۰۰- مدرس: دکتر لیلا جویباری

img_yw_news
چهارشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۰ -

فیلم کارگاه روش تدریس مقدماتی - یکم شهریورماه ۱۴۰۰

فیلم کارگاه آموزشی روش تدریس مقدماتی-یکم شهریورماه ۱۴۰۰- مدرس: دکتر آسیه سادات بنی عقیل

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ -

فیلم کارگاه آموزشی دانشجوی استعداد درخشان و نخبگان المپیاد دانشجویی: آیین نامه ها و فرآیندها ۱۹مرداد۱۴۰۰

فیلم کارگاه آموزشی دانشجوی استعداد درخشان و نخبگان المپیاد دانشجویی: آیین نامه ها و فرآیندها ۱۹مرداد۱۴۰۰- مدرس : دکتر سیما بشارت

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ -

فیلم کارگاه آموزشی " ابزارهای کاربردی گوگل در آموزش- ۱۲مردادماه ۱۴۰۰

فیلم  کارگاه آموزشی  ابزارهای کاربردی گوگل در آموزش- ۱۲مردادماه ۱۴۰۰- مدرس : مهندس علی جنتی عطایی

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ -

فیلم کارگاه آموزشی"آشنایی با نرم افزارهای مدیریت مراجع( مندلی- EndNote )"۵مرداد۱۴۰۰

فیلم  کارگاه آموزشی"آشنایی با نرم افزارهای مدیریت مراجع( مندلی- EndNote )"۵مرداد۱۴۰۰- مدرس : مهندس علی جنتی

img_yw_news
شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ -

فیلم کارگاه آموزشی

فیلم  کارگاه آموزشی " آشنایی  با نرم افزارهای مایکروسافت آفیس پیشرفته" ۲۹تیرماه ۱۴۰۰- مدرس: مهندس علی جنتی

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۰ -

فیلم کارگاه آموزشی " طراحی طرح درس و درسنامه" ۲۳تیرماه ۱۴۰۰

فیلم  کارگاه آموزشی " طراحی طرح درس و درسنامه" ۲۳تیرماه ۱۴۰۰- مدرس: دکتر لیلا جویباری

img_yw_news
شنبه ۵ تیر ۱۴۰۰ -

فیلم و اسلایدهای کارگاه روش تدریس پیشرفته( روشهای نوین و مهارتهای تدریس) ۲ تیرماه ۱۴۰۰

فیلم  کارگاه روش تدریس پیشرفته( روشهای نوین و مهارتهای تدریس) ۲ تیرماه ۱۴۰۰- سرکار خانم دکترمریم چهره گشا  اسلایدهای کارگاه روش تدریس پیشرفته( روشهای نوین و مهارتهای تدریس) ۲ تیرماه ۱۴۰۰

img_yw_news
سه شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۰ -

فیلم کارگاه آموزشی شیوه های ارزیابی حل مسئله و تصمیم گیری بالینی ۳خرداد ۱۴۰۰

فیلم کارگاه  آموزشی شیوه های ارزیابی حل مسئله و تصمیم گیری بالینی ۳خرداد ۱۴۰۰

img_yw_news
دوشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۰ -

فیلم کارگاه آموزشی تهیه و تولید محتوای آموزشی مجازی و پادکست تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

فیلم کارگاه  آموزشی تهیه و تولید محتوای آموزشی مجازی و پادکست تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ -

فیلم کارگاه آموزشی

"آیین نامه ارتقاءو آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی" دوشنبه ۴ اسفند۹۹ مدرسین: دکتر عزت اله قائمی- دکتر آیلر جمالی

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹ -

فیلم کارگاه آموزشی نرم افزارهای آفیس۱- دوم دیماه۹۹

فیلم کارگاه آموزشی نرم افزارهای آفیس۱- دوم دیماه۹۹- مدرس: مهندس علی جنتی

img_yw_news
شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹ -

فیلم کارگاه آموزشی تهیه وتولید مولتی مدیاهای آموزشی- ۹ دیماه ۹۹

فیلم کارگاه آموزشی تهیه و  تولید مولتی  مدیاهای آموزشی - ۹ دیماه۱۳۹۹- مدرس : مهندس علی جنتی  

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۹ -

فیلم کارگاه آموزشی یادگیری الکترونیکی و سامانه نوید - ۲۵ آذر ۹۹

فیلم کارگاه آموزشی یادگیری الکترونیکی و سامانه نوید- ۲۵ آذر ۹۹- مدرس:مهندس علی جنتی

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹ -

فیلم کارگاه آموزشی اخلاق کار با حیوانات آزمایشگاهی ۱۴ مهرماه ۹۹

فیلم کارگاه  آموزشی اخلاق کار با حیوانات آزمایشگاهی ۱۴ مهرماه ۹۹- دکتر حسام الدین شیرزاد اسکی

img_yw_news
چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ -

فیلم کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار برگزاری کلاس های آنلاین (Adobe Connect) و سامانه مدیریت یادگیری نوید یک مهر ۹۹

فیلم کارگاه  آموزشی آشنایی با نرم افزار برگزاری کلاس های آنلاین (Adobe Connect) و سامانه مدیریت یادگیری نوید یک مهر ۹۹- مهندس علی جنتی

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ -

اسلایدهای کارگاه آموزشی طراحی لاگ بوک و پورت فولیو و چگونگی استفاده از آن در یادگیری و ارزیابی فراگیران ۲۳شهریور ماه ۹۹

-اسلایدهای کارگاه آموزشی "طراحی لاگ بوک و پورت فولیو و چگونگی استفاده از آن در یادگیری و ارزیابی فراگیران" ۲۳شهریورماه۹۹- دکتر لیلا جویباری ۱- نمونه دفترچه راهنمای کارآموزی در عرصه پرستاری کودکان ۲- کارپوشه کارآموزی در عرصه پرستاری کودکان ۳- شیوه های نوین ارزشیابی لاگ بوک و پورت فولیو ۴- پاورپوینت کارگاه - فیلم کارگاه

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ -

اسلایدهای کارگاه آموزشی بررسی مشکلات دانشجویان در قالب استاد مشاور ۱۸ شهریورماه۹۹

اسلایدهای کارگاه  آموزشی بررسی مشکلات دانشجویان در قالب استاد مشاور - ۱۸ شهریورماه۹۹- آقای قربان محمد کوچکی فیلم کارگاه

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ -

اسلایدهای کارگاه دانش پژوهی آموزشی ۱۶ شهریورماه۹۹

-اسلایدهای کارگاه  دانش پژوهی آموزشی ۱۶ شهریورماه۹۹- دکتر مهدی حبیبی کولایی -فیلم کارگاه

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ -

مطالب آموزشی  کارگاه برنامه ریزی درسی با تاکید بر طرح درس روزانه و ترمی – ۵ شهریور ماه ۹۹

-مطالب آموزشی  کارگاه برنامه ریزی درسی با تاکید بر طرح درس روزانه و ترمی – ۵ شهریور ماه ۹۹- دکتر زهرا سبزی ۱-برنامه ریزی درسی با تاکید بر طرح درس ۲- نمونه طرح درس ترمی ۳- نمونه طرح درس روزانه -فیلم کارگاه

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ -

اسلایدهای کارگاه آموزشی اقدام پژوهی تحقیق عملکردی در راستای جشنواره شهید مطهری ۲۶مردادماه۹۹

- اسلایدهای کارگاه آموزشی اقدام پژوهی تحقیق عملکردی( در راستای جشنواره آموزشی شهید مطهری)-۲۶مرداد۹۹- دکتر لیلا جویباری - فیلم کارگاه

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ -

اسلایدهای کارگاه آموزشی آزمونهای صلاحیت حرفه ای ۲۱مرداد۹۹

اسلایدهای کارگاه آموزشی آزمونهای صلاحیت حرفه ای ۲۱مرداد۹۹ - دکتر شهره کلاگری فیلم۱ کارگاه   فیلم ۲ کارگاه

img_yw_news
دوشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۹ -

اسلایدهای کارگاه داوری و پاسخ به داوری مقالات علمی تاریخ ۵ مرداد۹۹

-اسلایدهای کارگاه داوری و پاسخ به داوری مقالات علمی تاریخ ۵ مرداد۹۹ دکتر علی کبیر ۱- لبنک های مفید قبل از ارسال مقاله علمی ۲- اصول داوری مقالات و اتنتشار مقالات در مجلات معتبر ۳-  (Eight reasons I rejected your  article) ۴- (Peer_Review_and_Critical_Appraisal,_Dr._Khalili final) -اسلایدهای کارگاه داوری و پاسخ به داوری مقالات علمی تاریخ ۵ مرداد۹۹ دکتر میترا نوربخش ۱- (revision response-handout) -فیلم کارگاه

img_yw_news
دوشنبه ۲ تیر ۱۳۹۹ -

اسلاید کارگاه یادگیری مبتنی بر حل مسئله - مورخ ۹ تیر ۱۳۹۹

اسلاید کارگاه یادگیری مبتنی بر حل مسئله- مورخ ۹ تیر ۱۳۹۹- دکتر میترا نوربخش یادگیری مبتنی بر حل مسئله (PBL)


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2021 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)