بایگانی بخش برنامه عملیاتی توانمندسازی

img_yw_news
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۳ -

برنامه عملیاتی دفتر رشد و بالندگی اساتید

برنامه عملیاتی دفتر توانمندسازی اساتید  برنامه کوتاه مدت ارتقای توانمندی­های آموزشی  برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۶   برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۵     برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۴       برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۳       برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۳    


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2021 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)