بایگانی بخش ارزیابی کیفی آزمون بالینی

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷ -

ارزیابی کیفی آزمون بالینی

  ارزیابی کیفی آزمونهای گروههای بالینی گروه  داخلی  ارزیابی کیفی آزمون ارتقاء دستیاری سوالات دکتر عظیمی 1393/02/20                 ارزیابی کیفی آزمون ارتقاء دستیاری سوالات دکتر صادقی  1393/02/20                    گروه جراحی  ارزیابی کیفی آزمون ادواری دستیاری 1392/9/22         گروه بیهوشی و مراقبت های ویژه  دکتر شهرام مقدم           ارزیابی کیفی آزمون 1392/12/6                       دکتر شهرام مقدم           ارزیابی کیفی آزمون 1392/3/30                        دکترتوفیقی راد               ارزیابی کیفی آزمون 1392/2/23                       دکترتوفیقی راد               ارزیابی کیفی آزمون 1392/12/6                        دکترکاظم نژاد                 ارزیابی کیفی آزمون 1392/3/30                       دکتر کاظم نژاد                ارزیابی کیفی آزمون 1392/9/19                        دکترقورچایی                  ارزیابی کیفی آزمون 1392/02/4                        دکترقورچایی                  ارزیابی کیفی آزمون 1392/12/6                       دکتر علینقی مداح           ارزیابی کیفی آزمون 1392/12/6                        دکتر قریشی                  ارزیابی کیفی آزمون 1392/12/7                        دکتر شهرام مقدم        ارزیابی کیفی آزمون دستیاری 1392/09/6           دکتر قریشی               ارزیابی کیفی آزمون دستیاری 1392/9/23           دکتر علینقی مداح        ارزیابی کیفی  آزمون دستیاری1392/8/25           دکتر قورچایی              ارزیابی کیفی آزمون دستیاری  1392/9/9            دکتر توفیقی راد           ارزیابی کیفی آزمون دستیاری  1392/9/5            دکتر کاظم نژاد            ارزیابی کیفی آزمون دستیاری 1392/9/19           دکتر شهرام مقدم           ارزیابی کیفی آزمون 1392/12/6                       دکتر شهرام مقدم           ارزیابی کیفی آزمون 1392/3/30                       دکترتوفیقی راد               ارزیابی کیفی آزمون 1392/2/23                       دکترتوفیقی راد               ارزیابی کیفی آزمون 1392/12/6                       دکترکاظم نژاد                 ارزیابی کیفی آزمون 1392/3/30                       دکتر کاظم نژاد                ارزیابی کیفی آزمون 1392/9/19                       دکترقورچایی                  ارزیابی کیفی آزمون 1392/02/4                       دکترقورچایی                  ارزیابی کیفی آزمون 1392/12/6                       دکتر علینقی مداح           ارزیابی کیفی آزمون 1392/12/6                       دکتر قریشی                  ارزیابی کیفی آزمون 1392/12/7                       دکتر شهرام مقدم        ارزیابی کیفی آزمون دستیاری 1392/09/6         دکتر قریشی               ارزیابی کیفی آزمون دستیاری 1392/9/23                    دکتر علینقی مداح        ارزیابی کیفی  آزمون دستیاری1392/8/25                     دکتر قورچایی              ارزیابی کیفی آزمون دستیاری  1392/9/9                  دکتر توفیقی راد           ارزیابی کیفی آزمون دستیاری  1392/9/5                       دکتر کاظم نژاد            ارزیابی کیفی آزمون دستیاری 1392/9/19          ارزیابی کیفی آزمون میان دوره ای بیهوشی و دستیاران دکتر قورچایی 02/03/94  ارزیابی کیفی آزمون میان دوره ای بیهوشی و دستیاران دکتر قریشی 02/03/94  ارزیابی کیفی آزمون میان دوره ای بیهوشی و دستیاران دکتر منصوردیلمی30/02/94   ارزیابی کیفی آزمون میان دوره ای بیهوشی و دستیاران دکتر کاظم نژاد  ارزیابی کیفی آزمون میان دوره ای بیهوشی و دستیارانن دکتر ماهرخ مداح 02/03/94         گروه طب سنتی  ارزیابی کیفی آزمون دروس متون عربی،کلیات و امور طبیعیه، متون فارسی و حفظ الصحه دکتر مرضیه قرائتی مورخ 21/11/96           


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دفتر توسعه آموزش EDO می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | EDO

Designed & Developed by : Yektaweb