بایگانی بخش پرسشنامه نیازسنجی

img_yw_news
شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷ -

پرسشنامه نیازسنجیدانشجویان استعداد درخشان دانشگاه

پرسشنامه نیاز سنجی دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی گلستان


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2021 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)