بایگانی بخش آیین نامه ها، دستورالعمل ها و فرمهای واحد پژوهش در آموزش

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ -

آیین نامه ها، دستورالعمل ها و فرمهای واحد پژوهش در آموزش

صفحه اصلی واحد  .ywtab { position: relative; overflow: hidden; margin: 10px auto; width: 100%; font-family: iransans; } /* Nav */ .ywtab nav { text-align: center; } .ywtab nav ul { position: relative; display: -ms-flexbox; display: -webkit-flex; display: -moz-flex; display: -ms-flex; display: flex; margin: 0 auto; padding: 0; max-width: 1200px; list-style: none; -ms-box-orient: horizontal; -ms-box-pack: center; -webkit-flex-flow: row wrap; -moz-flex-flow: row wrap; -ms-flex-flow: row wrap; flex-flow: row wrap; -webkit-justify-content: center; -moz-justify-content: center; -ms-justify-content: center; justify-content: center; } .ywtab nav ul li { position: relative; z-index: 1; display: block; margin: 0; text-align: center; -webkit-flex: 1; -moz-flex: 1; -ms-flex: 1; flex: 1; background: none; } .ywtab nav ul li{ padding: 0 5px 0 0; } .ywtab nav ul li:first-child{ padding: 0; } .ywtab nav li span { position: relative; display: block; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; line-height: 2.5; background-color: #eee; border-radius: 10px 10px 0 0; -webkit-border-radius: 10px 10px 0 0; -moz-border-radius: 10px 10px 0 0; padding: 0.7em 0.4em; color: #1487d8; font-size: 16px; font-weight: 500; line-height: 1; line-height: 20px !important; cursor: pointer; } .ywtab nav a span { vertical-align: middle; } .ywtab nav a:hover, .ywtab nav a:focus , .ywtab nav li.tab-current span { background-color: #1487d8; color: #fff; } .ywtab .content-wrap { position: relative; min-height: 100px; background-color: #fff; border: 1px solid #eee; } .ywtab .content-wrap section { display: none; margin: 0 auto; padding: 1em; max-width: 1200px; } .ywtab .content-wrap section.content-current { display: block; } @media screen and (max-width: 58em) { } آیین نامه ها و دستورالعمل‌های پژوهش در آموزشفرم هاراهنماها آیین نامه درون دانشگاهی واحد پژوهش در آموزش دستورالعمل بررسی، تصویب و ارسال پروپوزال، گزارش ها و برونداد طرح های تحقیقاتی در واحدهای تحقیقاتی دانشگاه- 139811 دستورالعمل بررسی و تصویب طرح های تحقیقاتی در واحدهای تحقیقاتی دانشگاه - 139903   دستورالعمل بررسی و تصویب پروپوزال طرح های پایان نامه ای - 139801   آیین نامه تخصیص اعتبار پژوهشی به پژوهشگران - 139812   آیین نامه برونداد طرح های پژوهشی      فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتی  فرم داوری طرح تحقیقاتی   فرم گزارش پیشرفت طرح تحقیقاتی   فرم گزارش نهایی طرح تحقیقاتی   فایل اکسل محاسبه اعتبار پژوهشی   فرم ترجمان دانش    فرم کمیته اخلاق   راهنمای داوری طرح تحقیقاتی راهنمای ثبت طرح تحقیقاتی در پژوهشیار    $( ".ABWUZywtab nav li" ).click(function() { $(".ABWUZywtab nav li").removeClass("tab-current"); $(this).addClass("tab-current"); var num = $(this).attr("data-num"); $(".ABWUZywtab .content-wrap section").removeClass("content-current"); $(".ABWUZywtab .content-wrap section").eq( num).addClass("content-current"); });


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2021 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)