پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش معرفی مسئول و اعضا کارگروه

img_yw_news
شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷ -

مسئول و کارشناسان بسته

آقای دکتر موسی قلیچی مسئول کارگروه همگرایی در تعالی علوم و فناوری های پیشرفته   کارشناس کارگروه: خانم مرسده جمالی   کارگروه درون دانشگاهی:   ردیف نام و نام خانوادگی ۱ دکتر عبدالحلیم رجبی ۲ دکتر عبدارحمان چرکزی ۳ دکتر سعید محمدی ۴ دکتر ایوب خسروی ۵ دکتر نویسا سادات سید قاسمی


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی گلستان - معاونت آموزشی می باشد.