بایگانی بخش پیام های بهداشتی

img_yw_news
چهارشنبه ۵ فروردین ۱۳۸۸ -

کنترل سل

هر نفسی ارزنده است. هم اکنون باید سل را متوقف کنیم.شما هم می توانید در کنترل سل به ما بپیوندید.