پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش نظام ارجاع الکترونیک

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷ -

نظام ارجاع

بسمه تعالی راهنمای  ارجاع الکترونیک با توجه به توسعه  نظام ارجاع الکترونیک  به کل  استان  از تاریخ  1/3/ 97   جهت ارتقاء فرآیند  و پاسخگویی به برخی ابهامات و مشکلات مطرح شده  در بازخورد های محیطی، براساس مباحث کارشناسی و مصوبات جلسات  کمیته های دانشگاهی نظام ارجاع الکترونیک ،  موارد زیر  جهت آگاهی واطلاع رسانی  کاربران نظام ارجاع الکترونیک در سطوح مختلف دانشگاه اعلام می گردد: موارد بستری و بستری موقت جهت برخوداری از 90 درصد سهم بیمه سلامت ، نیاز به دریافت کد ارجاع الکترونیک و یا مهرزدن دفترچه بیمه توسط پزشک خانواده ندارند ولی جهت برخوداری از 5 درصد تخفیف رعایت نظام ارجاع ، لازم است سطح 2 قبل از بستری، بیماران را جهت دریافت کد ارجاع به مرکز خدمات جامع سلامت محل سکونت فرد راهنمایی کند و سطح یک نیز  به نحو مقتضی موضوع را به جمعیت تحت پوشش اطلاع رسانی نماید بیماران خاص( هموفیلی،تالاسمی،دیالیز،پیوند و  MS )  نیاز به ارجاع الکترونیک و یا مهرزدن دفترچه بیمه توسط پزشک خانواده ندارند. در خصوص بیماران سرطانی، صرفا خدمات  شیمی درمانی نیاز به ارجاع الکترونیک و یا مهرزدن دفترچه بیمه توسط پزشک خانواده ندارند. بیماران دیالیزی حتی برای تهیه دارو نیاز به مهر یا کد ارجاع ندارند و از نظر سازمان بیمه سلامت پذیرفته است. (کد شناسه بیماران خاص دارند) جهت بیماران مزمن تحت درمان متخصصین که نیازمند تجویز دارو بصورت دوره ای می باشند ، تا زمان تغییر دوز دارویی، نیاز به ارجاع نبوده و پزشک خانواده می تواند نسخه داروئی بیمار را تجویز نماید. پزشک خانواده می تواند خدمات  پاراکلینیک خارج از تعهد سطح1  که مورد نیاز  بیماربوده و  پزشک عمومی مجاز به تجویز آنها می باشد را در دفترچه بیمه  تجویز و مهر بزند.بدیهی است هزینه این خدمات توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می شود. تا اطلاع ثانوی  در مواردیکه بر اساس تشخیص پزشک خانواده و بسته خدمتی  بیمار نیازمند ارجاع به چند متخصص بطور همزمان باشد ضروریست برای ارجاع به هرمتخصص بصورت جداگانه یک کد ارجاع اخذ گردد و به ازای هر ارجاع تعرفه مربوطه را دریافت کند. موارد ارجاع به خارج استان مطابق روال قبل، دفترچه بیمه روستایی مهمور به مهر پزشک خانواده می شود و کد ارجاع دستی مرکز خدمات جامع سلامت قید و در دفتر ارجاع مرکز ثبت گردد. جهت ارجاع الکترونیک در هنگام دهگردشی (در مواردی که امکان پرینت فرم ارجاع وجود ندارد) کد ارجاع الکترونیک به همراه نام ونام خانوادگی بیمار ،محل ارجاع ، نوع تخصص  و نام خانه بهداشت محل دهگردشی روی سربرگ اداری  یادداشت و پس از مهمور نمودن توسط پزشک خانواده  تحویل بیمار شود. تا اطلاع ثانوی مناطقی که هنوز زیرساخت اینترنتی(مراکز قولاق کسن و گرگاندوز شهرستان مراوه تپه ) ندارند و مواردیکه به هردلیل امکان گرفتن کد ارجاع الکترونیک وجود ندارد پس از اطلاع و هماهنگی با رابط ارجاع سطح یک شهرستان و در صورت عدم رفع مشکل ، اطلاعات بیمارانی که نیاز به ارجاع دارند در دفتر ارجاع به سطح2 مرکز خدمات جامع سلامت ثبت و بیمار طبق فرم ارجاع  پیوست پس از درج کدارجاع دستی مطابق با کدقبلی  مرکز خدمات جامع سلامت (کدبیمه- شماره دفتر ارجاع مثلا کدبیمه مرکز28608 و شماره دفترارجاع 12 باشد بصورت 12-28608 ثبت گردد) ومهمور کردن فرم به مهر پزشک خانواده ارجاع گردد.لازم به ذکر است بدلیل محدودبودن این  موارد، فرم نیاز به تکثیر ندارد و درصورت نیاز از فایل الکترونیکی  پرینت گرفته و تکمیل شود. نحوه پذیرش و ارائه خدمات در سطح 2 برای این موارد همانند کد ارجاع الکترونیک ماطبق بند های 14 تا 18 می باشد. کلیه مراکز خدمات جامع سلامت موظف می باشند پس از صدور و چاپ فرم ارجاع الکترونیک، نسبت به اخذ نوبت از سطح 2 (از طریق سامانه بهیاب) اقدام نمایند.لازم به ذکر است نوبت دهی  یک ساعت قبل از شروع  ویزیت پزشک متخصص بسته می شود، در صورتیکه به تشخیص پزشک خانواده بیمار نیاز به ارجاع فوری به متخصص مربوطه را دارد  بصورت تلفنی با هماهنگی رابط نظام ارجاع در کلینیک اقدام به اخذ نوبت شود در غیر این صورت  نوبت الکترونیکی برای زمان دیگری اخذ شود. اطلاع رسانی شود بیمار حداقل یک ساعت قبل از زمان  نوبت،  به محل ارجاع مراجعه نماید و جهت پذیرش اقدام کنند در غیر اینصورت نوبت وی لغو  می گردد. در هنگام پذیرش بیماران مسافر یا مهمان دقت شود که تعرفه آنها بصورت روستایی محاسبه شود. نکته مهم: بیماران دارای دفترچه بیمه روستایی که به هر علتی توسط متصدی پذیرش مراکز روستایی بصورت آزاد پذیرش می شوند، در صورت ارجاع  نوع بیمه آنها نیز در فرم ارجاع الکترونیک خالی خواهد ماند در نتیجه  کلیه خدمات سطح 2 با تعرفه آزاد محاسبه خواهد شد. در خصوص بیماران دارای بیش از یک نوع بیمه، می بایست حتماً نوع بیمه توسط متصدی تعرفه انتخاب شود، در غیر اینصورت سیستم این موارد را بدون بیمه ثبت و پذیرش خواهد نمود و درصورت ارجاع  کلیه خدمات سطح 2 با تعرفه آزاد محاسبه خواهد شد. بدیهی است در صورت داشتن هر نوع بیمه غیر روستایی آن بیمه ملاک پذیرش قرارگیرد. با هر کد ارجاع الکترونیک صادره  درصورت تشخیص پزشک متخصص تا 3 بار ویزیت و خدمات مورد نیاز از قبیل دارو، پاراکلینیک و.. در سطح 2 (دولتی)  قابل انجام می باشد. موارد ارجاع موازی در سطح 2 تا زمان اتصال این بخش ها به نظام ارجاع الکترونیک ،با درج کد 16 رقمی  و مهر پزشک متخصص ارجاع دهنده روی دفترچه بیمه روستایی انجام شود. و از برگشت بیماران جهت دریافت مهر پزشک خانواده خودداری شود. خدمات آزمایشگاهی و پاراکلینیک در سطح 2 تا زمان اتصال این بخش ها به نظام الکترونیک ، با درج کد 16 رقمی  و مهر پزشک متخصص روی دفترچه بیمه روستایی ارائه شود و از برگشت بیماران جهت دریافت مهر پزشک خانواده خودداری شود. درمواردیکه خدمات پارکلینیک مثل سنگ شکن ،MRI و ... در کلینیک تخصصی ویا بیمارستان محل ارجاع  وجود ندارد وبیمار براساس تشخیص پزشک متخصص نیاز به این خدمات دارد ، دراین موارد نیز با درج کد 16 رقمی  و مهر پزشک متخصص روی دفترچه بیمه روستایی بیمار جهت دریافت خدمات به واحد مورد نظرکه دارای این خدمات هستند  راهنمایی شوند  و از برگشت بیماران جهت دریافت مهر پزشک خانواده خودداری شود. درحال حاضر برای سنگ شکن بیمارستان حکیم جرجانی گرگان و بیمارستان ال جلیل آق قلا و برای MRI  مراکز کوثر وایزدی گرگان و MIR گنبد جهت بیمه روستایی قرارداد دارند و بیماران می توانند با رعایت بند17 این خدمات را با تعرفه بیمه روستایی دریافت نمایند ارجاع الکترونیک صرفا جهت بیمارستانهای دولتی دانشگاهی انجام می شود و سایر بیمارستانهای دولتی (تامین اجتماعی، نیرو های مسلح ) فعلا مشمول نظام ارجاع الکترونیک نمی باشند.لازم به ذکر است که بیمه شدگان روستایی برای خدمات بستری می توانند مستقیما به این بیمارستان ها مراجعه نمایند و نیاز به مهرزدن دفترچه بیمه  ندارند ولی درصورت مراجعه جهت دریافت خدمات سرپایی تخصصی حتی در صورت داشتن مهر پزشک خانوده هزینه آزاد باید پرداخت نمایند. تا اطلاع ثانوی سایر بیمه ها غیر از بیمه روستایی و شهر های زیر 20 هزار مشمول ارجاع الکترونیک نمی باشند. برگه های پرینت نظام ارجاع الکترونیک می بایست ممهور به مهر پزشک خانواده باشد، در غیر اینصورت معتبر نیست.


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) کلاله  می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 All Rights Reserved | rasul-hosp

Designed & Developed by : Yektaweb