پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش خدمات آموزشی

img_yw_news
شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ -

معرفی

فهرست خدمات آموزشی دانشکده پزشکی  •  اخذ معرفینامه ثبت نامی صادره از دانشگاه جهت شروع به تحصیل دانشجو و بایگانی درپرونده تحصیلی  •  تشکیل پرونده تحصیلی برای دانشجو در بدو ورود به دانشکده  •  اخذ فتوکپی شناسنامه و عکس از دانشجو جهت بایگانی در پرونده تحصیلی  • تکمیل برگه مشخصات دانشجویی و ثبت اطلاعات مربوطه در کامپیوتر •  تعیین استاد راهنما برای دانشجویان در امور آموزشی، انتخاب واحد و ...  •  انجام مکاتبات آموزشی از قبیل ( گواهی اشتغال بتحصیل، صدور معرفی نامه ... )  •  بررسی تعداد و احد های اخذ شده دانشجو در هر نیمسال و یا دوره تابستانی و تطبیق آن با سقف مجاز پیش بینی در آئین نامه   الف – دانشجویان عادی  ب – دانشجویان مشروط  ‍ ج – دانشجویان برتر  •  بررسی واحدهای درسی اخذ شده دانشجو در چه نیمسال و یا دوره تابستانی و تطبیق از نظر رعایت دروس پیشنیاز و دروس مرحله .  •  بررسی برنامه تحصیلی تنظیم شده دانشجویان در طول دوره با توجه به رعایت پیشنیاز های تعیین شده و دروس مربوط به هر مرحله ( برنامه کلی ارائه دروس دانشکده د رجدول بعدی آمده است) . •  انجام امور انتخاب واحد و صدور تأییدیه انتخاب واحد و حذف و اضافه در هر نیمسال تحصیلی باتوجه به تقویم آموزشی در سه نسخه ( نسخه اول ارسال به اداره کل آموزش دانشگاه ، نسخه دوم بایگانی در پرونده تحصیلی دانشکده و نسخه سوم تحویل به دانشجو )  •  صدور کارنامه تحصیلی درهرنیمسال درسه نسخه ( نسخه اول ارسال به اداره کل آموزش دانشگاه ، نسخه دوم بایگانی در پرونده تحصیلی دانشکده و نسخه سوم تحویل به دانشجو )  •  بررسی تعداد واحد گذرانده شده از نظر احراز شرایط شرکت در امتحانات جامع 1) علوم پایه 2) پیش کارورزی و صدور معرفینامه واجدین شرایط  •  بررسی تعداد دفعات شرکت دانشجودر امتحانات 1)جامع علوم پایه 2) پیش کارورزی  •  بررسی معدل هر مرحله بمنظور احراز شرایط ورود به مراحل بالاتر •  مکاتبه با آموزش دانشگاه در خصوص محرومیت از تحصیل در رشته پزشکی بدلیل مشروطی بیش از حد مجاز و مردود شدن درامتحانات جامع علوم پایه و پیش کارورزی بیش از حد مجاز  •  بررسی سنوات تحصیل دانشجو از نظر حداکثر مدت مجاز تحصیل باتوجه به آئین نامه آموزشی  •  بررسی معدل دانشجویان در پایان هر نیمسال تحصیل و ابلاغ کتبی موضوع مشروطی به دانشجو و بایگانی در پرونده تحصیلی  •  بررسی تعداد غیبت در کلاسهای درس و بخشهای بالینی و اعلام اسامی دانشجویانی که غیبت بیش از حد مجاز دارند  لازم است: اسامی دانشجویانی که غیبت بیش از حد مجاز دارند توسط استاد درس اعلام و تأیید گردد .  •  ارسال برگه حذف اضطراری به اداره کل آموزش دانشگاه حداکثر سه روز پس از اتمام مهلت مقرر در آئین نامه آموزشی ( لغایت هفته دوازدهم) و بایگانی در پرونده تحصیلی و ریز نمرات نیمسال  •  بررسی و ارسال درخواستهای مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل باتوجه به مهلت های تعیین شده در آئین نامه  •  انجام امتحانات پایان نیمسال واخذ نمرات امتحانی ا زاستاد و ارسال به اداره کل آموزش دانشگاه با توجه به مهلت های تعیین شده در آئین نامه  •  مکاتبات در خصوص انتقالی، جابجایی و یا مهمانی دانشجو با توجه به مقررات مندرج در آئین نامه  •  مکاتبات درخصوص تغییر رشته با توجه به الف) درخواست دانشجو ب) تغییر رشته اجباری بدلیل مشروطی کسر میانگین مراحل و بیماری.  •  مکاتبات جهت بررسی و معادل سازی دروس گذرانده در رشته قبلی توسط گروه آموزشی در رشته جدید .  •  مکاتبه جهت بررسی و معادل سازی دروس گذرانده پذیرفته شدگان آزمون سراسری در صورتی که قبلاً واحد های درسی را در سایر دانشگاهها و دیگر مقاطع تحصیلی گذرانده اند .  •  انجام امور مربوط به پایان نامه تحصیلی  این امور توسط مسئول پژوهش دانشکده انجام می شود  •  الف) مشخص شدن راهنما ( با پیشنهاد دانشجو ، موافقت استاد و تأیید گروه آموزشی ) و نهایتاً تأیید پژوهش مبنی برداشتن ظرفیت پذیرش دانشجو توسط استاد راهنما  •  ب ) مشخص شدن مشاور ( با پیشنهاد استادراهنما ، تأیید شورای آموزشی گروه ) و نهایتاً تأیید پژوهش مبنی برداشتن ظرفیت پذیرش دانشجو توسط استاد مشاور •  ج)مشخص شدن موضوع پایان نامه ، با پیشنهاداستاد راهنما و یا دانشجو و تأیید گروه آموزشی و تصویب موضوع در گروه آموزشی مربوطه  •  د ) ثبت موضوع پایان نامه ( با توجه به داشتن ظرفیت پایان نامه توسط استاد راهنما )  •  و ) بررسی موضوع پایان نامه و پروپوزال مربوطه درکمیته بررسی پایان نامه ها و تصویب پایان نامه .  •  ه ) ترتیب برگزاری جلسه دفاع  •  ی ) ارزشیابی پایان نامه  •  انجام امور فراغت از تحصیل دانشجو :  •  الف ) بررسی واحدهای گذرانده شده  •  ب) بررسی دفاع پایان نامه و اخذ نمره پایان نامه  •  ج) تحویل برگه تسویه حساب به دانشجو جهت انجام امور مربوطه  •  د) اخذ کارت دانشجویی و ارسال به اداره کل آموزش دانشگاه همراه با سایر مدارک  •  و) صدور کارنامه دوران تحصیل  • ه ) بررسی معدل هر مرحله بمنظور اطمینان از احراز شرایط فراغت از تحصیل  •  ی) تکمیل برگه فراغت از تحصیل و ارسال به اداره کل آموزش دانشگاه همراه با سایر مدارک 


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده پزشکی گرگان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 All Rights Reserved | School of Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb