پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش معرفی

img_yw_news
شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ -

آموزش

 معرفی اداره آموزش دانشکده پزشکی یک واحد اداری است که همه امور آموزشی مربوط به دانشجویان را ازقبیل نام نویسی ، انتخاب واحد، انجام امتحانات، جمع آوری نمرات و اعلام نتایج را بعهده دارد که فهرست خدمات ارائه شده به پیوست میباشد. این اداره زیر نظر ۱ ) ریاست دانشکده ۲ ) معاونین آموزشی علوم پایه و پژوهشی ۳ ) بالینی فعالیت می نماید . کلیه فعالیت آمو زشی دانشجویان اعم از کلاسهای نظری و عملی در مراحل علوم پایه و فیزیولوژی در دانشکده انجام می شود و فقط مباحث عملی درس نشانه شناسی دانشجویان در مرکز آموزشی درمانی ۵ آذر برگزار می شود. ضمناً بخشی از خدمات آموزشی ارائه شده به دانشجویان با استفاده ازبرنامه نرم افزاری آموزشی انجام می شود که امور مربوطه نیز توسط کارشناسان هر بخش صورت می پذیرد . آموزش بالینی مرکز آموزشی درمانی ۵ آذر معاونت آموزش بالینی مرکز، نظارت در برنامه ریزی سالیانه فعالیتهای آموزشی بخشها، نظارت بر حضور و فعالیت اعضاء هیأت علمی در بخشهای آموزشی و نظارت بر ارائه گزارش کار و فعالیت آموزشی و درمانی اعضاء هیأت علمی را دربخشهای مختلف بعهده دارد . شایان ذکر است که تمامی کلاسهای نظری مرحله کارآموزی بالینی و نیز بخشهای بالینی در مرحله کارآموزی و کارورزی برای دانشجویان در مرکز آموزشی درمانی ۵ آذر برگزار می شود و دانشجویان فقط برای گذراندن کارآموزی و کارورزی کودکان و زنان به مراکز آموزشی درمانی مربوطه معرفی می شوند .


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده پزشکی گرگان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 All Rights Reserved | School of Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb