بایگانی بخش مادران

img_yw_news
سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۹ -

ناباروری

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ -

مادران

--معرفی برنامه مادران   تعریف برنامه سلامت مادران مراقبت با کفایت در دوران بارداری، زایمان وپس از زایمان ( تا شش هفته پس اززایمان) به نحوی که مادر با هر وضعیتی از سلامتی و بیماری به هر مرکز ارائه دهنده خدمت اعم از دولتی و خصوصی مراجعه مینماید، خدمات اثر بخش و کارامد را دریافت نموده به نحوی که در طی این فرایند بروز علل قابل اجتناب مرگ ومیر مادران وهرگونه عوارض شایع دوران بارداری تا حد امکان کاهش یافته ودر صورت ابتلا به هر عارضه ای، درمان مناسب و موثر را دریافت کرده باشد . --آموزش مادران      --مراقبت پیش از بارداری     --آمادگی برای زایمان     --آموزش روان در بارداری     --بارداری خارج رحمی